Advies, Duurzaamheid, Kappersbranche

Welkom bij:

Adviesgroep Duurzame 

Kappers

   Je partner in duurzaam ondernemen 
Ben je ook nieuwsgierig naar waar je producten vandaan komen en of je medeschuldig bent aan kinderarbeid, onmenselijke arbeidsomstandigheden, lokale vervuiling en uitbuiting, hou deze website dan in de gaten en kun je binnenkort de resultaten bekijken!

Amazon buit medewerkers uit!

Kinderarbeid in kledingindustrie 

Waarom deze site?

Om de Kappersbranche de ogen wijd te laten openen om te laten zien hoe kwetsbaar de wereld er momenteel bijstaat. En waarom de branche niet massaal overstapt naar een groenere/klimaatvriendelijke bedrijfsvoering in plaats van op de oude neoliberale manier te blijven ondernemen, zeker nu na het dringend advies van het IPCC om geen of veel minder CO2 uit te stoten!


De wereldwijde urgente boodschap is dan ook: geen of veel minder CO2 uit te gaan stoten en dit geld ook voor de Kappersbranche.


Hoe dan? zie pagina 'Hoe je salon CO2 neutraal te maken?'

_________________________________________________________

Belangrijk!! 

Klimaatadaptatie (12 sept 2021)

Ben jij als kapper/ondernemer al bekend met klimaatadaptatie, wat is het en waarom?

Het voorkomen (mitigatie) of aanpassing om de negatieve gevolgen van klimaatverandering of te beperken (adaptatie). 

De hevige neerslag in combinatie met het extreem hoge water in juli leidde tot een ramp in Duitsland en België. In Nederland vielen geen slachtoffers, maar in Limburg was de schade enorm. Wat zegt dit over de toekomst? Moeten we rekening houden met meer van dit soort gebeurtenissen? Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Een breed consortium van kennisinstellingen heeft een eerste analyse gemaakt van de oorzaken en gevolgen.

Kijk op onderstaand website om meer te weten over dit belangrijk onderwerp.

https://klimaatadaptatienederland.nl/ 


Verontrustend klimaatnieuws van het IPCC. (9 aug 2021)

We hebben het vandaag allemaal kunnen zien, lezen en horen de waarschuwing van de VN voor de mensheid, de klimaatverandering is inmiddels nadrukkelijk aanwezig en zeker al merkbaar en het wordt nog erger dan het voorspeld is. Stoppen kunnen we het niet meer maar vertragen is nog een optie, daarbij dienen de rijksoverheid, gemeentes, provincies en burgers (consumenten) hun beste beentje voor zetten.

Kappersbranche.

Via deze site probeer ik de Kappersbranche wakker te schudden om de ogen te laten openen en bewustwording creëren voor de ernst van de situatie waarin we momenteel verkeren en spreek ik van de klimaatverandering en de covid-19 problematiek. Van het covid virus en de bijkomende mutaties zijn we voorlopig nog niet af aldus de virologen, één van de oorzaken van deze mutaties is het vele gereis van het ene land naar het andere land of van het ene continent naar het andere.

Volgens het klimaatpanel is de opwarming voor een groot deel te wijten aan menselijk handelen!

Klimaatverandering

Iedereen (ook de Kappers) heeft de beelden uit België, Duitsland, Zuid-Nederland en Zuid- Europa, kunnen waarnemen overstromingen, kolkende rivieren, doden, gewonden en nog steeds worden mensen vermist, hevige bosbranden in Zuid-Europa met verschrikkelijke gevolgen, huizen/auto's/winkelpanden verbrand, mensen overleden, mensen vermist en heel veel kostbare bos weg, bomen zijn cruciaal in vertragen opwarming Aarde!

Vreselijke beelden van ondergelopen huizen, winkelpanden (kapsalons), winkelcentra en zelfs ziekenhuizen,

De klimaatverandering valt niet langer te ontkennen en het is inmiddels ook in Nederland een feit!, waar wetenschappers al (heel) lang voor gewaarschuwd hebben is een realiteit geworden. En de toekomst ziet er ook nog niet echt rooskleurig uit om de klimaatverandering een halt toe te roepen of te verminderen, diverse plannen worden gepresenteerd door vele landen om CO2 te verminderen maar het blijft veelal bij het presenteren van..! Ook Nederland komt hun beloftes niet na om minder CO2 uit te stoten, zelfs de rechter moest er aan te pas komen om het kabinet tot meer actie te manen.. maar ook dat heeft nog niet tot haast geleid van het kabinet en blijft zo het de slechtste jongetje in de EU (klas).

Heftiger en vaker.

En het houdt hiermee niet op, daar de CO2 uitstoot nog steeds niet daalt (integendeel) zullen dit soort weeromstandigheden vaker en heftiger voorkomen, maar ook droogte, water tekorten en hevige stormen zullen vaker voorkomen. Daarmee gaan grote financiële gevolgen gepaard en wie gaan deze kosten betalen? de overheid gaat je zeker tegemoet komen maar zeker niet voor de volle 100%, je zult dus zelf ook in actie moeten komen voorkomen is beter dan genezen.

Hoogste tijd om Kappersbranche te verduurzamen!

Duurzaamheid speelt nog een veel te kleine rol in de Kappersbranche en daarmee loopt de branche hopeloos achter, vergeleken met andere beroepstakken. En gezien de omstandigheden waarin we ons momenteel bevinden met de covid-19 problematiek en de alarmerende berichten over de klimaatverandering, zou dit bij alle kappersorganisaties bovenaan op de agenda moeten staan (ANKO, HBA, vakbonden, vakbladen en andere aan het kappersvak gerelateerde platforms). En dit geld zeker ook voor de individuele kapper zelf, ga je weer wegkijken en gewoon op de oude voet verder vervuilend ondernemen dan ben je echt asociaal bezig en toch vroeg of laat gaat je klant je erop aanspreken weg klant, want duurzaam ondernemen wordt/is de toekomst en dat beseffen de consumenten zelf ook steeds meer! Maar nee geen haan die er naar kraait behalve een handjevol ongeorganiseerde duurzaam/natuur kappers, waaronder zich nog een aantal greenwashingkapsalons bevinden!  Het staat nu definitief vast dat de mens met al haar/zijn activiteiten de meeste invloed heeft gehad op de klimaatverandering (opwarming Aarde door te veel uitstoot CO2), waaronder de gehele keten in de kappersindustrie vanaf de producent tot aan de kapsalons/consument en alles wat er zich tussen in bevind. En daarmee is de kappersindustrie één van vervuilende sectoren van het MKB.

Losers van de toekomst

Bedrijven die nu niet duurzaam gaan ondernemen zijn de losers van de toekomst, het IPPC klimaatrapport heeft vele mensen (consumenten) de ogen geopend zelfs onze VVD premier Mark Rutte heeft het eindelijk het urgentielicht gezien en zei '' dat het zeer zorgelijk is, je ziet ook de enorme effecten die klimaatverandering heeft, gewoon op ons dagelijks leven. Die worden ook voorspeld dat die de komende tijd heftiger zullen worden en er iets drastisch moet gaan veranderen en dat anders de schade van de rampen niet meer te overzien en te verhelpen zijn! Dus extra belangrijk dat we de doelstellingen gaan halen. Dat zijn de doelstellingen tot 2030 die we in Europa hebben afgesproken, maar dat is ook het net zero, het netto nul 2050 zoals we dat in Europa hebben afgesproken'' 


Iedere ondernemer die nu niet zijn bedrijfsfilosofie duurzamer gaat inrichten loopt achter de feiten aan en is een potentieel gevaar voor het voortbestaan van al het leven op deze Aarde..   

Wat te vinden hier?

Hier kun je alle informatie over een duurzame Kappersbranche vinden.

- Klimaatadaptatie (home)

- Hoe de kappersopleiding en de leerinstellingen er uit zou moeten zien en veel informatie over duurzaam    onderwijs. 

- Hoe je met je kapsalon duurzaam kan ondernemen. 

- Wat is duurzaam ondernemen?

- De ecologische voetafdruk van de Kappersbranche met voorbeelden van de praktijk en hoe voetafdruk      te berekenen? 

- Voorbeelden van nieuwe economieën die toegepast kunnen worden in je bedrijfsfilosofie. 

- Duurzaam ondernemen in de salon met voorbeelden.

- De circulaire economie toegepast in de Kappersbranche met voorbeelden uit de praktijk, informatie wat      is de circulair economie?

- Informatie over SDG (Sustainable Development Goals). Hoe, wat, waar en waarom?

- SDG toegepast in de Kappersbranche, alle 17 doelen kunnen toegepast worden in de branche.

- Je salon CO2 neutraal te maken.

- Contact.

- Handige links. 

0