Bijlages

Uitgewerkte bijlages Duurzaam Onderwijs en Duurzaam Kappersonderwijs

Uitgewerkte bijlage over Duurzaam Onderwijs: Onderwijs en duurzaamheid, Maatschappelijk en verantwoordelijk leren, SDG doel 4, De praktijk gevende duurzame docent en meer...

Uitgewerkte bijlage Duurzaam Kappersonderwijs: De praktijk, leerinstellingen, duurzaam docent, op weg naar de opleiding, hoe om te gaan met collega's en meer...

Duurzaam Onderwijs

Duurzaam Kappersonderwijs

De vraag is niet: Wie ben ik, maar: wie of wat wil ik gaan worden?

(Duurzaamkapper.nl)


0