​Duurzaamheid in de Kappersbranche

Officiële ambassadeur SDG Kappersbranche

De Natuur

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

WILDLIFE

We delen deze planeet met majestueuze dieren, zoals olifanten, neushoorns en tijgers. Wij moeten er voor zorgen dat we deze iconische dieren en hun leefgebieden beschermen en herstellen.


ZONDER OCEAAN GEEN LEVEN

We wonen op een blauwe planeet. Twee derde van onze aarde bestaat uit oceaan. Miljoenen vissen, zeezoogdieren en planten leven in zee, lees hieronder hoe de walvissen met uitsterven bedreigd worden.


BOSSEN

We kunnen niet zonder bossen. Ze zorgen voor zuurstof en regen, ze bieden een thuis aan uitzonderlijke planten, dieren én mensen en ze spelen een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering. Zonder bos is er geen leven.


ZOETWATER IS ONZE BRON VAN LEVEN

Van al het water op aarde is 2,5% zoet. En dit water is van levensbelang voor zowel de natuur als voor de mens. En wij sommige mensen douchen ons 2x daags, sproeien de tuinen met dit kostbaar goed!


ONS ETEN BEDREIGT DE NATUUR

Lekker en gezond eten willen we allemaal. Maar ons voedselsysteem is de grootste bedreiging voor de natuur wereldwijd.


BIODIVERSITEIT

De verschillende soorten dieren en planten op aarde houden elkaar in balans. Samen vormen ze een levende en productieve natuur, een web van leven.


Dieren, planten én mensen: we zijn allemaal afhankelijk van biologische diversiteit. Alle organismen op aarde zijn met elkaar verbonden, in een onderling afhankelijk ecosysteem waarin ze allemaal hun eigen rol hebben.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-__


De natuur wordt bedreigd, grootste veroorzaker de mens, hieronder een aantal bedreigingen:


Klimaatverandering:

Als we niets doen tegen de opwarming van de aarde door klimaatverandering, sterft een derde van alle plant- en diersoorten mogelijk nog binnen deze eeuw uit. Jaar na jaar worden er onheilspellende warmterecords gebroken. De strijd tegen klimaatverandering draait in een hogere versnelling, maar schiet nog te kort. Met de huidige internationale klimaatplannen gaan we richting een wereldwijde opwarming van 3,2°C. Een dergelijke temperatuurstijging heeft desastreuze gevolgen voor mens en natuur.


Nederland is kwetsbaar.

Wereldwijd is het de laatste honderddertig jaar 1 °C warmer geworden en in Nederland zelfs 1,7 °C warmer. Behoud en herstel van natuurgebieden met al hun biodiversiteit is één van de meest efficiënte wapens tegen de klimaatverandering, zowel voor het verminderen van CO2-uitstoot als het aanpassen aan de niet te vermijden gevolgen van klimaatverandering. Ook ons land is kwetsbaar voor klimaatverandering en de biodiversiteit in ons land staat hierdoor onder druk.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De orang-oetan

Ernstig bedreigde orang-oetans hebben het moeilijk. Een orang-oetan kan maar één keer in de 3 tot 5 jaar bevallen van een jong. De dieren kampen met het verlies en versnippering van hun leefgebied door de aanleg van plantages voor palmolie en door mijnbouw, houtkap en de ontwikkeling van infrastructuur. Orang-oetans gebruiken de boomtoppen als snelweg; zo reizen ze door de jungle op zoek naar eten, slaapplekken en soortgenoten. Door de aanleg van bijvoorbeeld plantages, raakt hun leefgebied steeds verder versnipperd en worden delen van de jungle onbereikbaar. Een populaire methode om stukken jungle klaar te maken als plantage, de bomen worden gekapt, waarna het gebied in brand wordt gestoken. Orang-oetans en andere dieren lopen hierdoor vaak verwondingen op of komen om in de branden.

Ook smokkelaars vormen een probleem voor de dieren. Nog steeds worden jonge orang-oetans weggehaald bij de moeder ­– waarbij de moeder vaak gedood wordt – en verhandeld als huisdier.


Ontbossing grootste bedreigingen voor leefgebieden van wilde dieren.

Het is een van de grootste bedreigingen voor de natuur: (illegale) ontbossing. In Borneo en Sumatra verdween het afgelopen decennium ruim 50% van al het bos. Een gebied waarin wilde dieren als Aziatische olifanten, tijgers, 600 soorten vogels én miljoenen mensen wonen. De bossen leveren drinkwater en natuurlijke producten voor het levensonderhoud van de lokale bevolking. Nog geen 10% van het bos in Borneo en Sumatra is beschermd gebied. De rest is bedoeld voor houtkap, plantages, mijnbouw of heeft nog geen bestemming, en juist op die plekken vindt veel illegale ontbossing plaats. Door die ontbossing gaat de kwaliteit van het woud achteruit, waarna de gebieden vaak als plantages in gebruik worden genomen.


De biodiversiteit wereldwijd verdwijnt in een rap tempo.

Aan de aantallen dieren kun je duidelijk zien dat het echt tijd is voor actie. Want in de afgelopen 25 jaar zijn de aantallen vogels, vlinders en zoogdieren die je op het boerenland vindt met 40% afgenomen. In heidevelden en duinen is de afname zelfs 50%, vooral door teveel stikstof uit mest.

Een van de dieren die het zwaar te verduren heeft door onze landbouw is de grutto. 85% van alle grutto’s broedt in Nederland. Hun aantal is sinds 1960 met meer dan 70% afgenomen.

Het boerenlandschap is het grootste leefgebied van planten en dieren in Nederland. Onze landbouw is misschien wel een van de meest productieve ter wereld, maar de negatieve gevolgen voor natuur en landschap zijn groot.

Boerenbedrijven zijn steeds grootschaliger en intensiever geworden, waardoor de natuur minder ruimte kreeg

Er kwam steeds meer monocultuur grasland, zonder bloemen en insecten. Voor weidevogels is het daardoor steeds moeilijker geworden hun jongen groot te brengen, bodem, water en lucht zijn sterk vervuild door overbemesting en pesticide.


Overbeviste Noordzee.

Met een oppervlakte van ongeveer 57.000 km² is het Nederlandse deel van de Noordzee het grootste ecosysteem van ons land. Maar deze Noordzeenatuur staat onder druk door o.a. visserij, scheepvaart en industrie. Er is een groeiende vraag naar voedsel (vis) en energie (windmolenparken op zee).

De biodiversiteit in de Noordzee is in de afgelopen decennia afgenomen, de blauwvintonijnen waren vrijwel helemaal verdwenen, schelpdierbanken zijn schaars geworden en ook sommige soorten haaien en roggen lopen in aantallen terug. Een aantal soorten is zelfs lokaal uitgestorven. Naast beschermen van soorten en leefgebieden in de Noordzee is ook actief natuurherstel noodzakelijk geworden, want niet alle soorten kunnen meer op eigen kracht herstellen. Haaien bijvoorbeeld zijn grote roofdieren die het ecosysteem van de Noordzee in balans houden. Maar ze hebben het moeilijk. Ze kunnen erg oud worden en planten zich op latere leeftijd voort, en hebben daardoor een grote kans om gevangen en gedood te worden voordat ze zich hebben voortgeplant. Blauwvintonijnen hebben het ook moeilijk. De vis is zo overbevist dat de tonijn zelden tot niet meer voorkomt in de Noordzee en de migratieroute van zuid naar noord bijna tot de geschiedenis behoort.


Een plasticvrije oceaan.

Plastic drijft rond in onze oceanen, en vormt een bedreiging voor mens en dier. Per jaar komt meer dan 8 miljoen ton plastic afval in zee terecht. Dat kost miljoenen vissen, vogels, zeeschildpadden, zeehonden, walvissen en dolfijnen het leven. Het plastic dat in de zeeën terechtkomt, verteert niet. Het valt uit elkaar in steeds kleinere stukjes, die ook nog eens steeds giftiger worden. Door al die kleine deeltjes plastic in het water veranderen de oceanen in een plastic soep.


Olieboringen bedreigen opnieuw Virunga en Salonga in Congo

Olieboringen vormen een groot risico voor de uitzonderlijke soortenrijkdom in dit gebied, evenals voor het levensonderhoud van de lokale bevolking.


Zoetwater.

De populaties van zoetwater dier- en plantensoorten zijn sinds 1970 wereldwijd met 83% gedaald. Dieren hebben moerassen, delta’s, meren, rivieren en mangrovebossen nodig om te overleven. Maar wij gaan niet goed met deze gebieden om. En dat heeft ook gevolgen voor ons: ons drinkwater is in gevaar en we krijgen steeds vaker te maken met overstromingen en droogtes.


Bron: www.wwf.nl


Teken de petitie 'stop ontbossing' en bescherm daarmee o.a. de Orang-oetan.

https://secure.avaaz.org/campaign/nl/eu_stop_deforestation_loc_pa/

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Duurzaamheid in de Kappersbranche


Achterweg 64, 9725BP, Groningen, 06-10985571

[email protected]


@2020 Duurzaamheid in de Kappersbranche

Copyright, Pieter Patje, 16-01-2020