Duurzaam Onderwijs

Kappersonderwijs

Iedere dag kun je wel iets lezen over het milieu ( definitie volgens het KNMI) “ De uitwendige omstandigheden die invloed hebben op leefomstandigheden, het welzijn van planten, dieren en mensen, van water, bodem of het leefklimaat “ Vooral de klimaatverandering, met de bijbehorende schadelijke effecten staan vaak in de middelpunt van de belangstelling, zoals b.v. 25 juli 2019 de heetste dag ooit sinds de metingen ( 41.1 C ) werd veel aandacht aan geschonken ( internet, tv, radio en dagbladen ). 

Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat de mens met zijn leefwijze mede veroorzaker is van deze klimaatverandering. 

Daarom zal ook de kapper zowel privé als in zijn/haar werkzaamheden zich gaan aanpassen voor een schone Moeder Aarde.  Waarom? omdat de Kappersbranche best wel vervuilend is.

Denk o.a. maar eens aan chemisch kleuren ( de verf en waterstofperoxide ), veel energie ( CO2 ) verbruik, synthetische haarverzorging producten, permanent en fixeer vloeistoffen, afval water vol met chemische resten via riool in zee/oceanen, rest afval zoals plastic flessen, verftubes, afgeknipt haar etc. 

Met andere woorden: het kappers onderwijs/branche dient zich nodig aan te passen in de huidige tijd, met een steeds meer kritische samenleving, lokale overheden, organisaties, instellingen en een groeiende aantal milieu bewust wordende consumenten.

Duurzaam onderwijs wordt het nieuwe leren.

Daar de Kappersbranche nog niet structureel aan het verduurzamen is lijkt het dan ook een logisch stap om bij de opleidingen te beginnen.

Want ook binnen de kappersopleidingen wordt er niet of nauwelijks iets aan duurzaamheid gedaan, eigenlijk best vreemd daar er bij andere MBO opleidingen wel veel aandacht voor is.

Daarom is het van grote urgentie dat duurzaamheid op de kaart gezet word in de opleidingen, want de tijd begint te dringen.

Daarom is het onderwijs is bij uitstek de aangewezen manier om nieuwe vaardigheden, inzichten, veranderende samenleving en voortdurende bewegingen aan te leren.

Mede op deze wijze kunnen de kappers van vandaag bewuste wereldburgers van morgen worden en kunnen ze deze duurzaamheidfactoren meenemen naar hun salon /privé situatie en daar verspreiden.


Leerinstellingen

• Er zal vanuit de eigen instelling/organisatie (voorkeur) een duurzaamheidadviseur aangesteld dient te worden, deze wordt de aanspreekpunt voor alle duurzaamheid vraagstukken in de instelling of organisatie.

• Stop met de marktwerking in het onderwijs, dus geen commerciële particuliere kappersopleidingen meer, dat een kappersketen een interne opleiding verzorgt is prima en zelfs aan te raden.

• Geen commerciële particuliere kappersopleidingen meer toelaten tot de markt, is voor een potentiele leerling financieel en met de praktische en theoretische leerstoffen invulling.

. Docenten dienen zich te verdiepen in Duurzaam Ondernemen en stage lopen bij een duurzame kapper.


Leerinstellingen

Duurzaamheid (inclusief SDG) dient door alle aderen van de opleidingsinstelling/organisatie te stromen, met andere woorden duurzaamheid verankeren in uw strategie, via een horizontale integratie van de facilitaire dienst tot aan de directie kamer.

• Enkele voorbeelden: medewerkers stimuleren, belonen of verplichten om met OV te reizen of carpoolen.

. Een gezonde kantine, gebouw verduurzamen, duurzame schoonmaak (producten) etc.

• De instellingen adopteren één of meerdere SDG doelen.

Er nog geen erkende Duurzame Kappersopleiding.

Er is nog heel veel werk aan winkel voor de leerinstel​lingen sommige noemen zich wel een 'groene opleiding' , maar dat mag geen naam hebben.

Voorlopig zie ik de Green Salon als enige kappersopleiding die aan de voorwaarden voldoet, echter is dit een pilot voor o.a. andere opleidingen wordt dus vervolgd.

Zie de website

https://www.greensalon.eu/

Duurzaamheid in de Kappersbranche adviseert 'Green Salon'

Hieronder een aantal innovaties:

- Haarwassen/spoelen met de door de leerinstelling geïnstalleerde opvang regenwater reservoir.

- Stoppen met reguliere droogmethodes en opzoek naar alternatieve droogmethodes.

- Alleen nog plantaardig kleuren en gebruik/ verkoop van plantaardige haarverzorgingsproducten.

- Stoppen met het blonderen/ontkleuren en het permanenten en op zoek naar een duurzaam alternatief voor het permanenten.

- Stoppen met het neoliberale economie lesstof deze is achterhaald we gaan over naar de Nieuwe Economie.

- Ook dienen de 17 SDG door alle gelederen van de opleiding heen te lopen, lesmateriaal, producten, inrichting, lokaal, energie, kleding, gereedschappen enz.

''Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen''

(Nelson Mandela)