Wij zijn de nummer #1 informatiebron voor ​duurzame ondernemers en duurzame leerinstellingen. Wij werken CO2 neutraal.

      Tel: 0610985571

Wat is duurzaam ondernemen?

Duurzaam of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden in Nederland vaak als synoniemen gebruikt. Men verstaat hieronder zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de stakeholders (belanghebbenden) van de onderneming.

Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people (mensen), planet (planeet), als profit/prosperity (winst/welzijn) daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert.

De negatieve impact die we op onze aarde maken wordt namelijk steeds duidelijker en op een gegeven moment zelfs onomkeerbaar. Des te meer dit besef indaalt, des te agressiever het internationale beleid jegens niet-duurzame bedrijven en des te groter de mogelijkheden voor ondernemers die duurzaamheid wél een warm hart toedragen.