Advies, Duurzaamheid, Kappersbranche

Adviesgroep Duurzame 

Kappers

Duurzaam Onderwijs 

Onderwijs en duurzaamheid.

Zijn medeverantwoordelijk voor het realiseren van een duurzame samenleving. De functie van het onderwijs is

mensen basiskennis, -vaardigheden en -houdingen mee te geven waardoor zij in staat zijn vooruit te kijken, op verantwoorde wijze keuzes te maken en oplossingen te bedenken.

Leerlingen leren zowel binnen als buiten de school actief bij te dragen aan de vormgeving van een duurzame toekomst waarin zij kunnen leven en werken. Het onderwijs heeft daar een belangrijke rol in. 

Er zijn leerprocessen nodig voor individuen, organisaties en de maatschappij als geheel om de balans tussen people, planet en prosperity/ profit opnieuw te leren zoeken.

Zo ingevuld kan onderwijs bijdragen aan de ontwikkeling van competenties van kinderen om bewust en verantwoord om te gaan met hun omgeving. Zij leren daarbij rekening te houden met de consequenties van hun handelen voor de leef-, woon- en

werkomstandigheden van andere mensen, eventueel op andere plekken op de

wereld en in een andere, toekomstige tijd.

Onderwijs staat aan de basis van onze samenleving, als drager en ontwikkelaar van cultuur en als drager voor onze economische ontwikkeling.

Lees verder

Duurzaam Onderwijs

0