Advies, Duurzaamheid, Kappersbranche

Adviesgroep Duurzame 

Kappers

Kappersonderwijs


Meer aandacht voor Klimaatverandering in het Kappersonderwijs

Zo als het er nu uitziet moeten de jongeren van nu zullen straks de klimaatcrisis moeten . Maar hoe kunnen ze dat doen als ze de juiste kennis en vaardigheden niet aangereikt krijgen? De halfbakken pogingen vanuit de politiek om de klimaatproblemen aan te pakken, zijn niet bepaald inspirerend voor jongeren Youth For Climate NL. Daarom pleiten ze voor allesomvattend duurzaamheidsonderwijs. En dit geldt ook voor de MBO opleidingen zoals de kappersopleidingen. 

De opwarming van de aarde kan niemand meer zijn ontgaan. Het is een van de grootste problemen van onze tijd, en een probleem dat ons allemaal aan gaat – vooral ook jongeren. Toch besteedt het basis- en voortgezet onderwijs er bar weinig aandacht aan, de jongeren van nu zullen straks een van de grootste vraagstukken van onze tijd moeten gaan oplossen. Maar mogen we dit wel van hen verwachten? Hoe zullen ze dat moeten doen, als ze de juiste kennis en vaardigheden niet aangereikt krijgen? Dat dit een serieus probleem is, blijkt uit het onderzoek Klimaat in de Klas , een initiatief van Youth For Climate NL en Fridays For Future. Begin dit jaar werd de mening van Nederlandse middelbare scholieren gevraagd over duurzaamheid in het onderwijs.


Jongeren zijn klaar met het eindeloos bakkeleien over wel of geen onderwijsvernieuwing, dus kwamen zij met een eigen onderzoek, gevolgd door oplossingen van de gesignaleerde problemen. Maar liefst 70 procent van de ondervraagde scholieren zei geen vaardigheden te leren voor het oplossen van de klimaatproblemen, terwijl bijna 90 procent aangaf dat wel te willen. Want wat blijkt, jongeren willen helemaal niet staken, ze willen de klimaatcrisis oplossen.


Dat begint bij het kennen van de gevolgen van klimaatverandering op het wereldwijde ecosysteem, maar het gaat verder dan dat. Middelbare scholieren willen ook leren over de sociale gevolgen en de invloed van het individu op de opwarming van de aarde. Ze beseffen maar al te goed dat je in Europa misschien nog relatief weinig merkt van de veranderingen in het klimaat, maar stellen zich solidair op ten opzichte van hun leeftijdsgenoten in armere landen waar de gevolgen al wel zichtbaar zijn.


Scholieren hebben de voorkeur om gedurende het gehele schooljaar over deze onderwerpen te leren, bij verschillende vakken. Klimaatverandering heeft immers invloed op alle vlakken van onze samenleving en ook duurzame ontwikkeling betreft alle vakgebieden. Een themaweek, zoals sommige scholen wel eens organiseren, is een mooie aanvulling, maar geen vervanging van allesomvattend duurzaamheidsonderwijs.

Het onderwijs moet meebewegen met maatschappelijke veranderingen. Dat betekent dat er een nieuw curriculum moet komen dat recht doet aan de vraagstukken van deze tijd. Daarnaast zou er meer vrijheid moeten komen voor docenten, om meer eigen invulling aan hun lessen te kunnen geven en hun lessen te kunnen actualiseren. Op die manier versterk je de connectie tussen onderwijs en samenleving.


Jongeren nemen de verantwoordelijkheid om klimaatverandering nú aan te pakken. Als het veranderde klimaat zelf de alarmbellen nog niet doet rinkelen, laat het dan de jongeren zijn die dat doen. Jongeren die niet langer willen uitstellen maar de handen uit de mouwen willen steken, en daarbij de hulp vragen van oudere generaties. Samen kunnen we de klimaatcrisis oplossen. Docenten pak dit op en helpt de jeugd met dit belangrijk onderwerp 

Bron: 

https://youthforclimate.nl/

Kappersonderwijs

Iedere dag kun je wel iets lezen over het milieu ( definitie volgens het KNMI) “ De uitwendige omstandigheden die invloed hebben op leefomstandigheden, het welzijn van planten, dieren en mensen, van water, bodem of het leefklimaat “ Vooral de klimaatverandering, met de bijbehorende schadelijke effecten staan vaak in de middelpunt van de belangstelling, zoals b.v. 25 juli 2019 de heetste dag ooit sinds de metingen ( 41.1 C ) werd veel aandacht aan geschonken ( internet, tv, radio en dagbladen ). Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat de mens met zijn leefwijze mede veroorzaker is van deze klimaatverandering. 

Daarom zal ook de kapper zowel privé als in zijn/haar werkzaamheden zich gaan aanpassen voor een schone Moeder Aarde.  Waarom? omdat de Kappersbranche best wel vervuilend is. Denk o.a. maar eens aan chemisch kleuren ( de verf en waterstofperoxide ), veel energie ( CO2 ) verbruik, synthetische haarverzorging producten, permanent en fixeer vloeistoffen, afval water vol met chemische resten via riool in zee/oceanen, rest afval zoals plastic flessen, verftubes, afgeknipt haar etc.  Met andere woorden: het kappers onderwijs/branche dient zich nodig aan te passen in de huidige tijd, met een steeds meer kritische samenleving, lokale overheden, organisaties, instellingen en een groeiende aantal milieu bewust wordende consumenten.

Duurzaam onderwijs wordt het nieuwe leren.

Daar de Kappersbranche nog niet structureel aan het verduurzamen is lijkt het dan ook een logisch stap om bij de opleidingen te beginnen.

Want ook binnen de kappersopleidingen wordt er niet of nauwelijks iets aan duurzaamheid gedaan, eigenlijk best vreemd daar er bij andere MBO opleidingen wel veel aandacht voor is. Daarom is het van grote urgentie dat duurzaamheid op de kaart gezet word in de opleidingen, want de tijd begint te dringen. Daarom is het onderwijs is bij uitstek de aangewezen manier om nieuwe vaardigheden, inzichten, veranderende samenleving en voortdurende bewegingen aan te leren. Mede op deze wijze kunnen de kappers van vandaag bewuste wereldburgers van morgen worden en kunnen ze deze duurzaamheidfactoren meenemen naar hun salon /privé situatie en daar verspreiden.

Leerinstellingen

Als kappers en adviseurs duurzaamheid hebben we veel aandacht besteed aan het verduurzamen van de Kappersbranche. Hebben diverse documenten geschreven over de Kappersbranche waaronder over het kappersonderwijs en kan wel zeggen dat onze onderwijsmateriaal vernieuwend én uniek zijn. Het onderwijs van heden is over de houdbaar datum heen en dient nodig ververs te worden, waarin duurzaamheid het uitgangspunt is. Daarom zullen ook de leerinstellingen besproken worden o.a. in een van de documenten want ook de leerinstellingen zijn aan de nodige hervormingen toe, met name als men zich als een duurzame opleiding wil gaan presenteren, daar het onderwerp nog vrij nieuw is en er weinig kennis aanwezig is bij de leerinstellingen. Er zijn momenteel leerinstellingen die een zgn. duurzame opleiding aanbieden, dit is misleidend en daardoor een vorm van Greenwashing.

(Greenwashing is het zich groener of maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is).


Leerinstellingen

 Er zal vanuit de eigen instelling/organisatie (voorkeur) een duurzaamheidadviseur aangesteld dient te worden, deze wordt de aanspreekpunt voor alle duurzaamheid vraagstukken in de instelling of organisatie.

Stop met de marktwerking in het onderwijs, dus geen commerciële particuliere kappersopleidingen meer, dat een kappersketen een interne opleiding verzorgt is prima en zelfs aan te raden.

Geen commerciële particuliere kappersopleidingen meer toelaten tot de markt, is voor een potentiele leerling financieel en met de praktische en theoretische leerstoffen invulling.

Docenten dienen zich te verdiepen in Duurzaam Ondernemen en stage lopen bij een duurzame kapper.


Leerinstellingen

Duurzaamheid (inclusief SDG) dient door alle aderen van de opleidingsinstelling/organisatie te stromen, met andere woorden duurzaamheid verankeren in uw strategie, via een horizontale integratie van de facilitaire dienst tot aan de directie kamer.

Enkele voorbeelden:

Medewerkers stimuleren, belonen of verplichten om met OV te reizen of carpoolen.

Een gezonde kantine, gebouw verduurzamen, duurzame schoonmaak (producten) etc.

De instellingen adopteren één of meerdere SDG doelen.

Er nog geen erkende Duurzame Kappersopleiding.

Er is nog heel veel werk aan winkel voor de leerinstel​lingen sommige noemen zich wel een 'groene opleiding' , maar dat mag geen naam hebben en ruikt zelfs naar 'greenwashing'.  Voorlopig zie ik de Green Salon als enige kappersopleiding die aan de voorwaarden kan voldoen echter is dit nog een pilot, wordt vervolgd.

Zie de website.

https://www.greensalon.eu/

Duurzaamheid in de Kappersbranche adviseert 'Green Salon'

Hieronder een aantal innovaties:

- Meer aandacht voor de klimaatverandering (co2 uitstoot) en klimaatadaptatie.

- Haarwassen/spoelen met de door de leerinstelling geïnstalleerde opvang regenwater reservoir.

- Stoppen met reguliere droogmethodes en opzoek naar alternatieve droogmethodes.

- Alleen nog plantaardig kleuren en gebruik/ verkoop van plantaardige    haarverzorgingsproducten.

- Stoppen met het blonderen/ontkleuren en het permanenten en op zoek naar een duurzaam  alternatief voor    het permanenten.

- Stoppen met het neoliberale economie lesstof deze is achterhaald we gaan over naar de  Nieuwe Economie.

- Ook dienen de 17 SDG door alle gelederen van de opleiding heen te lopen: het lesmateriaal,  producten,          inrichting,   lokaal, energie, kleding, gereedschappen enz.