Advies, Duurzaamheid, Kappersbranche

Adviesgroep Duurzame 

Kappers

Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (MVO)


Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is de verantwoordelijkheid die je als bedrijf draagt om verantwoord om te gaan met de maatschappij. Dit kun je bijvoorbeeld terugzien in

 het klimaat, en in de mensen voor en met wie je werkt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat erom dat mens en milieu op de eerste plek worden gezet. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de omgang met het klimaat. Daarnaast kun je denken aan de zeven principes uit de ISO 26000 richtlijn. Deze richtlijn is opgesteld om bedrijven te helpen te opereren vanuit sociaal verantwoord gedrag. De zeven principes zijn: verantwoordingsplicht, transparantie, ethisch gedrag, achting voor belangen van belanghebbenden, achting voor de wet, eerbiediging van internationale gedragsnormen en eerbiediging van mensenrechten. 


Hieronder te lezen hoe Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te implementeren in de Kappersbranche met:  Waarom MVO?, MVO omdat het loont,  MVO omdat het zo hoort! en over  stakeholders, missie, visie en meer...

Lees verder

MVO


0