Adviesgroep

 Duurzame Kappers

Met welke doel(en) kunnen we je bij helpen?

De onbetwiste nummer één informatiebron voor de transitie naar een Duurzame Kappersbranche.

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat de Kappersbranche goed geïnformeerd wordt door middel van concrete invulling geven aan de doelstellingen van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 


Simpel maar effectief. Geen ellenlange beleidsplannen, maar concrete actieplannen waar kappers gelijk mee aan de slag kunnen. Wij kunnen als geen andere lange termijn doelstellingen concretiseren naar daadkracht.

Hieronder de doelstellingen. 

Duurzaam onderwijs

Duurzaam onderwijs is onderwijs waarin:

– geen talent verloren gaat: onderwijs werkt optimaal voor elke leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond.

– energie voor leren hernieuwd wordt: de energie die leerlingen en studenten investeren in onderwijs wordt maximaal omgezet in leren en ontwikkeling, wat op haar beurt nieuwe energie voor leren oplevert.

– cruciale competenties worden ontwikkeld: leerlingen ontwikkelen de competenties die cruciaal zijn voor hun toekomstig leven en voor de toekomst van de planeet.

Duurzaam Kappersonderwijs

De Kappersbranche en vooral het kappers onderwijs dient zich nodig aan te passen aan de huidige tijd met een alsmaar, kritische samenleving, lokale overheden, organisaties, instellingen, bedrijven en een snel groeiende aantal milieu bewust wordende consumenten.

Daar de Kappersbranche zelf nog niet structureel aan het verduurzamen is lijkt het dan ook een logisch stap om bij de opleidingen te beginnen, want ook binnen de kappersopleidingen wordt er niet of nauwelijks iets aan duurzaamheid gedaan. 

Eigenlijk best vreemd daar er bij andere MBO opleidingen wel veel aandacht voor is.

Duurzaam ondernemen

MVO omdat het zichzelf terug verdiend.

De vraag naar duurzame  kappersproducten en diensten stijgt. Een besparing in het energieverbruik of het gebruik van grondstoffen kan lucratief zijn. Betrokken kapsalons hebben beter gemotiveerde medewerkers, wat de arbeids- productiviteit verhoogt.

MVO omdat het zo hoort. 

Veel bedrijven doen het omdat zij fatsoenlijk zaken willen doen. Ze willen een steentje bijdragen aan de maatschappij, gaan op een prettige manier om met hun personeel en willen het milieu niet te veel belasten.   

De Circulaire Economie 

De circulaire economie gaat onder meer over het sluiten van de grondstofkringlopen, het behouden en creëren. van meervoudige waarden, een complete systeem verandering en een andere manier van denken en werken. Het meest tastbare zijn de grondstoffen, dus deze stromen in kaart brengen is vaak een goed startpunt. Om dit

voor elkaar te krijgen is

samenwerking binnen en tussen sectoren belangrijk. Circulaire economie is meer dan 'afval 3.0’, het gaat om de toegevoegde waarde van producten zo veel mogelijk te behouden door efficiënt hergebruik. 

Ecologische Voetafdruk Kappers

De ecologische voetafdruk geeft aan hoeveel ruimte een mens nodig heeft om te leven. In dit geval hebben we het niet over de grootte van je woning, maar over de impact van jouw kapsalon op het milieu en de aarde. Maar wat is een ecologische voetafdruk nu precies? En hoe weet je hoe groot jouw voetafdruk is? Een belangrijk onderwerp in de strijd naar een duurzamere wereld. Lees de bijlage  en leest je alles over de ecologische voetafdruk van je kapsalon en hoe je deze kunt verkleinen. .

De Nieuwe Economie

Wat we 'de nieuwe economie' noemen is een economie die het welzijn van de mens en het behoud van de natuur centraal stelt, in plaats van geld als doel en enige maatstaf voor resultaat. Met ‘de nieuwe economie’ bedoelen we een economie die circulair, klimaatpositief en inclusief is. Bedrijven in de nieuwe economie stoten geen broeikasgassen meer uit, werken mee aan het herstel van biodiversiteit en ecosystemen, staan voor inclusief werkgeverschap, kopen zo weinig mogelijk ‘maagdelijke’ grondstoffen in en weten al hun reststromen een hoogwaardig tweede leven te geven.

Plantaardig kleuren

Waarom plantaardig kleuren? 

Zijn vrij van schadelijke stoffen, de

grondstoffen grotendeels biologisch geteeld, is heel geschikt voor mensen met allergieën, zwangere en mensen die chemotherapie hebben ondergaan,  hecht zich transparant om het haar, is vergelijkbaar met een spoeling bij herhalen van behandeling wordt de kleur ‘dikker’ is gezonder voor het haar dan chemisch kleuren,  zacht voor de hoofdhuid, is  milieuvriendelijk, is in meer dan 30 kleuren beschikbaar en véél lichter of véél donkerder is niet mogelijk.

Duurzame Haarverzorging

Natuurlijke verzorgingsproducten zijn zowel goed voor jou als goed voor het milieu. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Welke stoffen zijn juist goed en welke stoffen minder goed? Op het gebied van eten houden we eigenlijk al veel rekening met wat we in ons lichaam stoppen, maar hoe zit dat met crèmes, shampoos en andere verzorgingsproducten? Ook daarbij is het belangrijk om rekening te houden met wat daar in zit. We hebben allerlei weetjes voor je op een rijtje gezet over duurzame verzorgingsproducten.

Ethiek in de Kappersbranche

Elk bedrijf ondervindt de invloed van markt, recht en ethiek. Vooral de invloed van ethiek de behoefte én verwachting dat ondernemers fair en rechtvaardig handelen neemt toe. Dat heeft drie oorzaken: 1. De wereld om ons heen wordt steeds kleiner en (technologisch) complexer.

 2. Overheid en actiegroepen leggen meer druk op bedrijven om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 

3. De emotionele binding tussen bedrijf en consument neemt toe, mede dankzij sociale media. 

Duurzaamheid in de Salon

Een duurzame salon is werken met zoveel mogelijke duurzame gereedschappen en andere materialen. Duurzame  bedrijfskleding en goeie schoenen, maar ook een duurzame bank, verzekeringsmaatschappij

zijn daar een onderdeel van.

Afval en water beheer zijn ook belangrijke zaken om daar op een duurzaam manier  mee om te gaan.   

Hoe je salon CO2 neutraal te maken

Met CO2-neutraal ondernemen wordt bedoeld dat een bedrijf bewust is van haar vervuiling en er iets aan doet om dit te verminderen. Het doel van CO2-neutraal worden is om geen CO2-uitstoot te hebben of de uitstoot volledig te compenseren. Dit doel kun je realiseren door het opwekken van groene energie, je uitstoot te compenseren, in circulariteit te investeren of door bomen te planten.

SDG in de Kappersbranche

Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

meer informatie 

Klimaatadaptie Kappersbranche

Wat is klimaatadaptie?

Adaptatie (aanpassing) aan klimaatverandering is het proces waardoor samenlevingen de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen of waardoor zij profiteren van de kansen die een

veranderend klimaat biedt. Adaptatie kan door de kappers zelf of gepland (overheden) zijn.
De oprichting en 

doelstellingen van de SDG

Centraal staan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's), die een dringende oproep zijn tot actie door alle landen - ontwikkeld en ontwikkelend - in een wereldwijd partnerschap. Ze erkennen dat het beëindigen van armoede en andere ontberingen hand in hand moet gaan met strategieën die de gezondheid en het onderwijs verbeteren, ongelijkheid verminderen en economische groei stimuleren 

Heb je interesse en meer info voor één van de bovenstaande doelen, neem contact met ons op.

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Bedankt! Je bericht is verzonden.

Hieronder nog even de doelen op een rij.


Duurzaam Ondernemen. 

Duurzaam Kappersonderwijs.

Duurzaam Ondernemen.

De circulaire economie in de Kappersbranche.

De ecologische voetafdruk van de Kappersbranche.

De Nieuwe Economie in de Kappersbranche.

Plantaardig/natuurlijk kleuren.

Duurzame haarverzorgingsproducten.

Ethiek in de Kappersbranche.

Duurzaamheid in de salon.

Hoe je salon CO2 neutraal te maken.

Hoe en wat SDG (Sustainable Development Goals).

SDG in de Kappersbranche.

Klimaatadaptie Kappersbranche.

Neem contact met ons op

voor een spreekbeurt of informatie geheel kosteloos. 

Adviesgroep Duurzame Kappers

9725BP  Groningen

06-10985571

[email protected]

www.duurzaamkapper.nl