Mijn Blog

Moraalkompas van een werknemer.


12 jan 2021


Je moraalkompas kun je het beste omschrijven als 'tot bezinning over het gedrag'

Daarbij staan begrippen als ethiek, integriteit en gewetensvorming synoniem voor moraalkompas, gepaard gaande met welke normen en waarden koester jij als persoon?


Heb jij als persoon (medewerker/consument van een kapsalon) weleens je moraal kompas aangesproken op het gedrag van anderen (collega's, werkgever of cliënten)? 

Werknemers van Amazon en Twitter hebben hun moreel kompas ingezet om, voor hun belangrijke thema's, bij hun werkgever op de agenda te krijgen en met succes, Amazon (klimaatverandering), Twitter (Trump).


Omdat je deze website bekijkt kan ik me voorstellen dat je geïnteresseerd bent in Duurzaamheid en je zorgen maakt over de o.a. de klimaatverandering, de natuur en dierenwelzijn.

En je werkgever heeft qua bedrijfsvoering daar geen oog voor, dan mag je best je moraal kompas inschakelen om haar/hem er op aan te spreken.


Het is juist een nobel streven om niet alleen je mening uit te spreken maar ook het onderwerp op zich klimaatverandering etc. is een te belangrijk onderwerp om het wel aan te kaarten, het gaat tenslotte om jou en eventueel je kinderen/kleinkinderen dat de Aarde onleefbaar wordt door onder meer vervuilende ondernemers zo als je werkgever.


Dus gebruik je moraalkompas, op een fatsoenlijke manier, en kom op voor jezelf en Moeder Aarde. Veel succes gewenst en laat iets van je horen hoe het ging, alvast dank.  

Plantaardige kleuren 

Treed in de wereld van Haarverven 2.0

10 jan 2021

Waarom de meeste kappers toch nog chemisch kleuren terwijl er inmiddels diverse duurzame alternatieven zijn?


• Is het gemakzucht, hou niet van merkverandering, zit aan merk vast, is dat alternatieve wel net zo goed, is te duur, 

• Het is in deze tijd toch niet meer verkoopbaar om deze chemische werkwijze langer in de stand te houden, terwijl de consument zich steeds meer bezig houdt met een gezonde leefwijze ( eten, drinken, bewegen, sporten, stoppen met roken, duurzame producten, dierenwelzijn etc. ).

• Desondanks smeren kappers chemische middelen op hoofden en hoofdhuiden en daarmee consumenten en medewerkers, willens en wetens aan schadelijke gevaren bloot stelt.

• Vooral het blonderen en het 5 à 6 tinten lichter kleuren dient onmiddellijk in de ban worden gedaan, dit is het schadelijkste wat je het haar/hoofdhuid van de consument kunt aandoen.  En wat denk van de handen, luchtwegen van je medewerkers?  

Dit is 'Old School Haarverven'

• Ook al ben je geen duurzaamheid fan, dan is deze manier van kleuren toch veel gezonder en vriendelijker voor de consument en medewerker.

. Zeg nou zelf je wilt toch niet betrokken (medewerker/consument) zijn bij een kapsalon die willens en wetens Moeder Aarde schade berokkend, nee toch! 


De voorspelling: vanwege de corona gaan er veel kapsalons omvallen. 

De stelling: is dit een vloek of een zegen voor de Kappersbranche? 

10 jan 2021

December 2019 stonden er in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel 28.836 kapsalons in Nederland ingeschreven. Zijn deze aantallen teveel? Volgens de ANKO is er een wildgroei aan thuiskappers (www.anko.nl/actueel/anko-herkent-trend-in-nieuwe-cijfers-cbs)  


Naar verwachting zal deze groep het minste voelen van de lockwdown, meestal is er wel een partner aanwezig die andere inkomsten genereerd bovendien heeft deze groep geen last van extra huur/hypotheeklasten en personeelslasten. Ook de mobiele kappers hebben dezelfde voordelen. 


Dit in tegenstelling tot kapsalons die in winkelcentra of op een adres dan het huisadres gevestigd zijn hebben wel met huisvestingskosten en vaak ook personeelskosten te maken. 


Ja wat is dan wijsheid mijn stelling: er kunnen wel een aantal thuis en mobiele kappers omvallen, volgens de MVO normen dragen deze bedrijven niets toe aan de maatschappij (ZEGEN).


Bij de ander genoemde groep (winkelcentrum) ligt dit wat anders, deze dragen terdege iets toe aan de maatschappij (huurder/eigenaar kapsalon in een winkelcentrum en medewerkers in dienst).


Daarom zou het een (VLOEK) zijn dat deze groep (vaak jarenlang generaties) in grote aantallen gaan omvallen, met als trieste gevolgen van winkelleegstand, werkeloosheid en eventueel faillissementen waaraan soms gekoppeld een groot aantal privé drama's. 


Reageren?  [email protected] 

''Het positieve overwint het negatieve, moed overwint vrees, geduld overwint woede en ergernis. Liefde overwint haat''


Swami Sivananda Sarasvati 

(Hindoeïstisch spiritueel leider 1887-1963)

Hindoeïstisch spiritueel leider 1887-1963​