Adviesgroep

 Duurzame Kappers

Onze Blog

De onbetwiste nummer één informatiebron voor de transitie naar een Duurzame Kappersbranche.

Ook onze planeet heeft grenzen.

De negen grenzen

Zijn jullie bekend met de negen planetaire grenzen zo nee, dan is onderstaand informatie zeker de moeite waard om te lezen, mede door het feit dat de Kappersbranche (wereldwijd) zeker bijdraagt dat de grenzen worden overschreden.   

Het begrip planetaire grenzen (van de planeet Aarde) werd in 2009 geïntroduceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De auteurs stellen negen planetaire grenzen vast waarbinnen de mensheid moet navigeren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen van de planeet Aarde.

Het concept is gebaseerd op wetenschappelijk bewijs dat menselijke acties sinds de industriële revolutie de belangrijkste motor zijn geworden achter de wereldwijde milieuverandering. Het overschrijden van een of meer planetaire grenzen kan schadelijk of zelfs catastrofaal zijn omdat dit niet-lineaire, abrupte veranderingen in het milieu op continentale of planetaire schaal veroorzaakt.


Bronnen:

https://duurzaamkapper.blogspot.com/2022/01/de-negen-planetaire-grenzen.html

https://scientias.nl/cocktail-van-door-mensen-gemaakte-chemicalien-en-materialen-wordt-onze-planeet-teveel/

Klimaatadaptie 

Hoe je als kapper/ondernemer kunt passen aan de veranderde weersomstandigheden vanwege de klimaatverandering?

Je kunt vast en zeker nog wel de beelden van juli 2021 jl. herinneren de hevige regenval met als gevolg grote overstromingen in Duitsland, België met tientallen slachtoffers. Ook in Zuid-Nederland voltrok zich hetzelfde drama, gelukkig zonder slachtoffers. Beste kapper/ondernemer dit zijn geen uitzonderingen meer eerder de regel, dit extreem weer gaat een  regelmatigheid worden!

Meer weten en bron:

https://duurzaamkapper.blogspot.com/2022/01/klimaat-adaptie-kappersbranche.html


Zoönosen 

Laat me beginnen met het feit dat ik geen viroloog, medicus of een andere soort medische wetenschapper ben, maar daarentegen veel expertise bezit betreffende duurzaamheid. Een oordeel over wel of niet vaccineren heb ik niet.


Maar let wel! wij het westen zijn het meest schuldig aan deze Zoönosen crisis vanwege onze egoïstische leefstijl, zowel de gevaccineerde als de niet gevaccineerde! Dit geldt zeker ook voor de Kappersbranche, niet klagen maar dragen!


Mee leren te leven.

Naar mijn mening dienen we te leren leven met corona, omric en alle andere virussen die er nog op ons afkomen. De evolutie van de mens is o.a. geboren worden en dan sterven, we kunnen niet met zijn allen op de aarde blijven leven dat is volgens mij de evolutie van de mensheid. Momenteel proberen de medici de mens zo lang mogelijk in leven te houden, is dit een goede ontwikkeling? Denk het van niet!  


Verder lezen:

 https://draft.blogger.com/blog/post/edit/1400522414510709178/

3624268615176863975Afgeknipt haar hergebruiken/ recyclen, een goed idee?

Afgeknipt haar hergebruiken, tubes haarverf, aluminium folie, plastic inzamelen voor recyclen, een goed idee?

Op zich zijn dit nobele doelen, echter komen deze toepassingen jaren te laat, of te wel ‘mosterd na de maaltijd’

Grootschalige haar recycling met als bestemming compost voor de landbouw/veeteelt, houdt de intensieve veehouderij en daarmee het mestoverschot in stand, dit kost enorm veel extra CO2 uitstoot en dit bruist tegen alle (Europese) duurzaamheid afspraken en het advies van de IPPC om juist minder CO2 uit te stoten in! 

Haar recycling (1) wordt hedendaags toegepast in een aantal landen waaronder Nederland (tegen betaling) en België (gratis), in Nederland wordt het haar hergebruikt als een vorm van compost en in België wordt het haar verzameld en toegepast als hulpmiddel voor het opruimen (2) van olievervuiling in wateroppervlakten (zee, oceanen, rivieren en havens). 

Of beide toepassingen/doelen een toegevoegde waarde hebben aan de huidige maatschappij lijkt me niet, omdat er voor beiden voldoende ecologische alternatieven zijn. (3)


Beste Kappers heb je het beste voor met Moeder Aarde, gooi het afgeknipte haar bij het restafval, dit scheelt tonnen CO2 uitstoot, is veel duurzamer en goedkoper.


Verder lezen:

https://draft.blogger.com/blog/post/edit/1400522414510709178/

1852497673825605597


Is je ZZP bedrijf levensvatbaar 

Nee, wellicht een zegen voor de Kappersbranche?

Wie als ZZP'ers steun wil gaan aanvragen via de TOZO regeling (zie link onder) dan dien je er rekening mee te houden dat je bedrijf levensvatbaar moet zijn! Met andere woorden: Een levensvatbaar bedrijf is een bedrijf dat met zijn bedrijfsvoering voor langere tijd winstgevend (rendabel) is en aan zijn financiële en organisatorische verplichtingen kan voldoen.

Dit kan voor menig zzp'er de nekslag betekenen, maar kan voor de branche een zegen zijn!

Waarom een zegen?

Er staan momenteel (April 2021) 19.911 zelfstandige kappers ingeschreven bij de KVK en dat zijn er veel te veel. En daarmee staan de winstmarges behoorlijk onder druk, soms wel 6 kappers in één straat of te veel kappers in een klein dorp, mede veroorzaakt dat de meeste kappers in het lage tarief segment opereren. Onder deze 19.911 bevinden zich vele ZZP’ers de zgn. thuiskappers (mobile of kapsalon aan huis) deze groep zijn al enige tijd een doorn in het oog van menig gevestigde kappers (vast pand of winkelcentra). Deze groep heeft vaak geen personeelskosten, geen reguliere huisvestingskosten en andere huisvesting gerelateerde kosten en kunnen in principe voor een substantieel lagere tarief werken en dit werkt oneerlijke concurrentie in de hand volgens de gevestigde kappers, vandaar mijn stelling een zegen maar dan wel voor de voor de gevestigde kappers!

Verder lezen:

https://duurzaamkapper.blogspot.com/2021/12/is-je-zzp-bedrijf-levensvatbaar.html


Neem contact met ons op

voor een spreekbeurt of informatie

geheel kosteloos. 

Adviesgroep  Duurzame Kappers

9725 BP Groningen

06-10985571

[email protected]

www.duurzaamkapper.nl