Wij zijn de nummer #1 informatiebron voor ​duurzame ondernemers en duurzame leerinstellingen. 

      Tel: 0610985571

Ecologische Voetafdruk verlagen. 

 Kappers in Nederland, onze voetafdruk is te groot en daarmee de CO2 uitstoot, laten we deze gezamenlijk proberen te verkleinen.

Ons gedrag hier leidt vooral tot ellende op andere plekken op de wereld. Sterker nog: onze impact op het klimaat en de biodiversiteit is zó groot, dat het vergroten van de brede welvaart op die plekken vrijwel onmogelijk is. 

De grootste mondiale uitdaging is momenteel om de CO2 uitstoot te doen verminderen, dit om een leefbare planeet te waarborgen voor de huidige jonge en de toekomstige generaties. Ga daarom zo zuinig mogelijk om met energie b.v. stekkers uit stopcontact na sluitingstijd, gebruik zoveel mogelijk milieuvriendelijke haarverzorging producten, ook voor de verkoop. Chemische kleuren anno 2022 kan echt niet meer, de gehele keten van het chemisch kleuren heeft een enorm impact op de CO2 uitstoot, tegenwoordig zijn er voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Gebruik zo weinig mogelijk plastic, want de grondstof van  plastic is namelijk olie en olie is een van de grootste boosdoeners van de opwarming van de Aarde. Haal je gas en elektriciteit bij een groene energieleverancier, denk bij het boodschappen doen waar de producten vandaan komen, is het met een vliegtuig, trein, schip, vrachtwagen aan geleverd? probeer zoveel mogelijk lokale goederen aan te schaffen en vermijd aankopen bij Amazon,  Alibaba of Aliexpress . Probeer minder vlees te eten, is een vliegvakantie nodig of kan het ook wat dichterbij huis?

Kijk eerst eens in je kledingkast of nieuwe kleding noodzakelijk is,  Je laptop, mobieltje, tv etc. kapot probeer eerst de mogelijk van reparaties, of schaf een refurbished apparaat aan, nieuwkoop is niet altijd noodzakelijk. 


Meer informatie: 

 www.duurzaamkapper.nl 

 www.voetafdruknederland.nl

Duurzaamheid in de Kappersbranche

“Een confronterend primeur voor de nogal vervuilende Kappersbranche”.

De Kappersbranche is misschien wel één van de vervuilendste sectoren van het Midden- en Klein Bedrijf en de enige bedrijfssector die vrijwel geen interesse toont in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft in de Kappersbranche totaal geen prioriteit. Bij de werkgevers/nemers organisaties en aanverwante kappersorganisaties staat het niet hoog op de agenda’s (als het er überhaupt op staat). Aandacht in de kappersbladen is er wel maar meer als een vorm van een greenwashing artikel (voor wat hoort wat). Ook de meerderheid van de individuele kappers doen er ook weinig mee, deze zijn nog te veel gefocust op het oude neoliberalisme, omzet en winst zijn het heilige graal, mens en natuur zijn ondergeschikt.


En dit is enigszins ook wel verklaarbaar daar de meerderheid van de Kappersbranche met een flinterdunne marge werkt en amper het hoofd boven het water kan houden. Dit wordt onder andere veroorzaakt wordt door het hoge aantal gevestigde kapsalons (Circa 31.000) in Nederland er zijn er simpel gezegd ‘veel te veel’. Veel kapsalons vissen uit dezelfde tarievenvijver en momenteel wordt de markt ook nog overspoeld met het verschijnsel ‘Kapsalon aan Huis’ en ‘De Mobiele Kapper’, die ook uit dezelfde vijver vissen.


Vele ‘ouderwetse’ kappers, ja ouderwets omdat de meesten van deze groep kappers niet het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in hun bedrijfsvoering hebben opgenomen en dit kan anno 2022 echt niet meer. Ondanks dat deze groep misschien een supermodern kapsalons hebben, wereldkampioen knippen zijn of de nieuwst trends presenteren, loopt men toch maatschappelijk gezien enorm achter.


Daarnaast maakt men nog gebruik van synthetische haarverzorging producten en bieden willens en wetens nog (gevaarlijke) chemische behandelingen aan. Gevaarlijk in de betekenis van: uit diverse onderzoeken is gebleken dat dit soort chemische behandelingen, kanker, verstorende hormonen en allerlei allergieën kunnen veroorzaken, mede daarom is een allergie test 24 uur voor aanvang van dit soort chemische behandeling ook verplicht! 


Met het gebruik van synthetische haarverzorging producten en chemische behandeling producten, draagt deze groep enorm bij aan de opwarming van de Aarde met het uitstoten van grote hoeveelheden CO2 in de atmosfeer veroorzaakt door de chemische processen voor het produceren van synthetische haarverzorging middelen en synthetische behandeling producten. En dan niet te vergeten het vervuilde afvalwater wat vrijkomt tijdens de chemische processen, wat weer via het riool, de rivieren instroomt en tenslotte in de oceanen terecht komt.


Er lijkt wel een kentering aan te komen, inmiddels is er een kleine groep die enigszins aan duurzaam onderneemt, de meerderheid van deze kappers heeft het plantaardig kleuren omarmt en chemisch kleuren uit de salon heeft verbannen.


“Dit boek is geschreven omdat ik de Kappersbranche een warm hart toedraag. Waarom dan over een Duurzame Kappersbranche, om te beginnen dient de branche chemievrij te worden, omdat deze behandelingen in de hele keten veel CO2 uitstoot. Op deze manier kan ook de Kappersbranche haar deel bijdragen aan het verminderen van de opwarming van de Aarde. 

De Kappersbranche slaat ook op andere onderwerpen de verkeerde weg in. Bijna de gehele branche doet niets of nauwelijks iets aan het thema Duurzaamheid, men denkt en onderneemt te veel aan korte termijn. Ook laten de branche- verenigingen (werkgevers en werknemers) samen met de gemeenten veel te veel kapsalons toe in Nederland. Het kappersonderwijs is ook nodig aan een grondige vernieuwing toe.

De oorzaak van dit alles is dat de branche en de opleidingen nog te veel met de ‘oude economie’ onderneemt en onderwijst of te wel met het ‘Neoliberalisme economische model’. Omzet en winst zijn heilig verklaard, milieu en mens zijn ondergeschikt. Met het schrijven van ‘Duurzaamheid in de Kappersbranche’ probeer ik de branche te stimuleren en vooruit te helpen naar een toekomstbestendig bedrijfstak, die aan de lange termijn denkt en onderneemt, nieuwe innovatieve kappersactiviteiten ontwikkeld, de kappers- opleidingen herstructureerd en de nieuwe duurzame economische bedrijfsmodellen gaat omarmen’’.


Het eerste deel van ‘Duurzaamheid in de Kappersbranche’ is een primeur en uniek voor de Kappersbranche, er wordt uitvoerig over het thema duurzaamheid in de Kappersbranche geschreven, daar de Kappersbranche niet echt duurzaam te noemen is en dat maakt het boek zo uniek en confronterend voor de Kappersbranche. Naast (speerpunt) Duurzaam Kappersopleiding komen, Duurzaam Onderwijs en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voorbij.


De opbrengst van het boek wordt gedoneerd aan goede doelen.

Kessler-syndroom credits; Duda

Ruimte afval.

Gelezen in Scientias:

''Een in 2007 gelanceerde Russische raketmotor is in de ruimte geëxplodeerd. Dat meldt de bekende astrofysicus Jonathan McDowell samen met het Amerikaanse leger op Twitter. Het voorval vond halverwege april plaats. Zestien bijbehorende brokstukken worden momenteel scherp in de gaten gehouden''


Wie dacht dat we alleen de planeet Aarde aan het verkloten zijn, komt bedrogen uit wie zich een beetje heeft verdiept in het ruimteafval kan je misschien daar nog meer over vertellen. Er zweeft enorm veel ruimteafval rond om en rond de Aarde. En kan op den duur toch wel grote schade aanrichten op Aarde, wat, hoeveel en wanneer geen idee, maar kijk regelmatig naar boven en zet alvast een helm op;)

Zelf hou ik me er zijdelings mee bezig omdat ik het heelal fascinerend vind, maar het is een hele moeilijke materie om het goed te kunnen begrijpen dit gaat jammer genoeg boven mijn pet.

(Pieter Patje).


Hieronder een aantal stukjes uit artikelen die over ruimte afval gaan.


''Dat de hoeveelheid ruimtepuin maar blijft toenemen, is behoorlijk zorgwekkend. Want hoe meer ruimteschroot erbij komt, hoe meer botsingen we in de toekomst kunnen verwachten, wat vervolgens weer tot meer ruimtepuin zal leiden; een fenomeen dat bekend staat als het Kesslersyndroom. Dit houdt in dat de concentratie ruimteafval rond de aarde zo groot wordt, dat botsingen tussen objecten een kettingreactie op gang brengen, waarbij elke botsing ruimteschroot produceert dat de kans op verdere botsingen vergroot. Uiteindelijk zullen sommige delen van de ruimte vol raken met snel bewegend ruimtepuin, waardoor deze gebieden feitelijk onbruikbaar worden. Hoewel dit scenario natuurlijk voorkomen moet worden, beweren sommige wetenschappers dat we ons momenteel al in een vroeg stadium van het zogenoemde Kesslersyndroom bevinden''


''In totaal cirkelen er rond onze aarde 30.000 geregistreerde stukken ruimteschroot groter dan 10 cm, zo stelt ESA in een onlangs uitgebracht rapport. Maar er cirkelen ook talloze piepkleine, minuscule stukjes puin – variërend van steen- of stofdeeltjes tot verfvlekken van satellieten – rond de aarde. Die zijn helaas te klein om goed te kunnen volgen. En ook deze luttele stukjes kunnen schade aanrichten als ze bijvoorbeeld tegen het ISS botsen''


'' Het herbergt tevens een doemscenario waar men al sinds jaar en dag in de ruimtevaart beducht voor is; het impliceert namelijk dat zo een kettingreactie van orbitale botsingen met de verspreiding van puin in de aardebanen ertoe kan leiden dat ruimteactiviteiten en het gebruik van satellieten in specifieke omloopbanen gedurende vele generaties niet meer haalbaar zullen zijn. Zoals al eerder her en der besproken varieert ruimteschroot in afmeting, aard en materiaal. Raketonderdelen, brandstoftanks, zonnepanelen, tot zelfs flarden van ruimtevaartpakken en kleiner spul als schroeven en gereedschappen. Inslagen van puinresten die rond de 10 cm in omvang zijn staan gelijk aan schade toegebracht door een explosie veroorzaakt door 7 kg TNT is ooit door NASA wetenschappers berekend"


Meer lezen en bronnen: https://scientias.nl/russische-raketmotor-ontploft-in-de-ruimte-en-daarmee-zijn-we-weer-wat-stukken-ruimtepuin-rijker/?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=gravitec

https://www.astroblogs.nl/2018/08/06/het-kessler-syndroom/ 

De aller aller nieuwste blog

Overgenomen van een nieuwsbrief betreffende Greenwashing geschreven door de duurzame producent. O- WAY

Echt uit mijn hart gegrepen, want de Kappersbranche zit boordevol met (verkapte) GREENWASHING!!

Greenwashing: het 'gevelmilieubewustzijn' waarvan we zeker weten dat we het niet nodig hebben.


Door zichzelf milieuvriendelijk uit te roepen en het op het etiket te certificeren, is de nieuwe grens van de mystificatie van zero-impact-praktijken. Een rel van groene bladeren, een regen van "bio", "groene" en "natuurlijke" stempels die de werkelijkheid verwarren, verdoezelen en verdoezelen. Hier leest u hoe u het bedrog kunt herkennen en de gevolgen kunt voorkomen.

Onder het kopje greenwashing kunt u nu de definitie lezen " een inconsistente smaak geven aan een uitgesproken giftig en giftig gerecht ". Het milieu beschermen, de uitstoot verminderen, het verbruik verminderen en verantwoord produceren zijn prioritaire doelstellingen in de gesprekken van iedereen, maar de realiteit in het leven van enkelen.

Er is geen merk dat geen glimp heeft opgevangen van de gulzige mogelijkheid om (laten we zeggen: winst) te verdienen aan de groeiende gevoeligheid voor klimaatverandering .

Biologische producten bloeien op elke hoek, 100% groene lijnen schieten als paddenstoelen uit de grond... maar helaas gaat de donkere kant van misleidende reclame vaak schuil onder de glitter van duurzaamheid .


Greenwashing: oorsprong van de term die knipoogt naar de attente consument

Om de verschijnselen te begrijpen, volstaat het vaak om de woorden goed te lezen. Greenwashing is niets meer dan de samensmelting van twee termen die “ groen ” en “ wassen ” betekenen. Groen wordt algemeen beschouwd als de kleur van ecologie en wassen is de beste manier om het bewijs te verbergen .

Nou ja, op min of meer letterlijke manieren. Gevel ecologisme , schijnbaar milieubewustzijn , zichzelf een ongemotiveerde duurzame toon geven , opscheppen over groene gevoeligheid ... zoals u wilt, staan ​​wij open voor voorstellen.

En aan wie hebben we de uitvinding van deze term te danken, die nu helaas deel uitmaakt van de gewone taal? Jay Westerveld , een Amerikaanse milieuactivist die het in het midden van de jaren tachtig gebruikte om het werk van hotelketens te definiëren die het argument " milieu-impact " gebruikten om te voorkomen dat gasten te vaak om wasgoed vragen .

De reden was duidelijk economisch ... de valselijk ethische verklaring . In de jaren negentig werd deze praktijk geïntensiveerd en werd het een alomtegenwoordig refrein in ons dagelijks leven van vandaag.


Lees de waarschuwingen tussen de regels (en ga zorgvuldig om met de risico's)

Laten we eerlijk zijn: bedrijven proberen het helaas. Valse geloofwaardigheid voor het milieu is een hersenschim voor veel merken, vooral voor degenen die de kracht van de feiten niet aan hun kant hebben .

Voor hen vinden ze consumenten die steeds attenter, geïnformeerder en bereid zijn om verantwoorde keuzes te maken , terwijl ze achter hen het resultaat hebben van jaren en jaren van agressieve, geglobaliseerde en intensieve productiebenaderingen , waarvan het moeilijk is om afstand te nemen. De snelste oplossing is om te whitewashen en een groene laag te geven . En hoop dat niemand volhardt in krabben om te zien wat eronder zit. Er zijn echter enkele noodverlichting die onze aandacht kunnen aanzetten, waardoor we onze ogen moeten openen . De eerste duidelijke tekenen zijn: een taal die opzettelijk vaag is, of te wetenschappelijk om bruikbaar te zijn ; een gedeeltelijke communicatie , die één aspect van de productie in de schijnwerpers zet en alle andere fasen 'vergeet'; een lawine van zelfcertificeringen , die bedrijven zichzelf toekennen zonder te worden onderschreven door de garantie van derden.

Het opmerken van deze onhandige pogingen tot weglating is al een goed uitgangspunt om niet voor de gek gehouden te worden.


Hoeveel (en hoe) schaadt greenwashing ons?

De kleine tips geleerd om het te herkennen, het probleem lijkt opgelost. En waarom daarentegen blijft dit fenomeen een gevaar voor de duurzame ontwikkeling van de markt? in de eerste plaats omdat het ongrijpbaar en complex is om tegen te gaan .

En dan, laten we eerlijk zijn, het probleem ligt niet bij de consumenten en hun steeds fijner wordende gevoeligheid. Het dilemma is wat er achter die misleidende boodschap schuilgaat , evenals de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen op verschillende niveaus van de productieketen. Als greenwashing een manier wordt om af te leiden , om de blik af te wenden van slechte productiepraktijken, is het logische gevolg dat die processen zullen blijven bestaan ​​zonder enige echte evolutie ten gunste van het milieu. Als de Italiaanse mededingingsautoriteit toezicht houdt op misleidende reclame op nationaal niveau, is het de consument die het meeste risico loopt te worden beschadigd door het bombardement met onvolledige en onjuiste informatie .

En de grootste mislukking zal het onvermogen zijn om van koers te veranderen , waardoor de planeet wordt overgeleverd aan de onomkeerbare klimaatverandering.


Oway is niet groen... dat is het echt

Sterke bevestiging? Ja, want echt. Om bij de verandering te komen, moet je eerst bewegen , en dat hebben we altijd gedaan. Zonder op een goed voorbeeld te wachten. We moeten de moed hebben om naar de realiteitsgegevens te kijken en te kiezen hoe te handelen . Zonder compromissen.

Plastic vervuilt altijd.  Bio plastic is plastic. Gerecycled plastic is van korte duur. Secundaire verpakking is in de meeste gevallen niet nodig.


Er bestaan ​​ecologische alternatieven voor vervuilende materialen.

Banaliteit? We hopen het. Het is niet voldoende om een ​​product te lanceren op basis van botanische ingrediënten, als al het andere in het assortiment synthetisch is. Zelfs niet om de woorden "bio", "groen", "natuurlijk" te gebruiken, als dat product dan is ingesloten in plastic flessen die giftig zijn voor het milieu.


Consistentie is de winnende formule en transparantie zit in de formules. Ja... maar in alle !

De allernieuwste blog

Niet een beetje zwanger = niet een beetje duurzame leerinstelling.

Ik ben niet van het vrouwelijk geslacht en heb ook zeker  geen baby gebaard (ben wel een vader), maar volgens mij kun je in principe niet een beetje zwanger zijn toch, nee dit is echt niet mogelijk !!??  

Dit verschijnsel neem ik nu ook vaker waar bij de MBO/ROC leerinstellingen deze presenteren zich als een groene instelling  gepaard gaande met een groene (kappers) opleiding, met een beetje haar recycling , waterbesparing en afval scheiding, maakt je nog lang niet een groene opleiding  (zie onderstaande video). 

De instelling op de video neemt zo te zien klakkeloos een commercieel pakket af zonder zich te verdiepen in de materie, de kosten van dit pakket komt wel ter van rekening van het Ministerie oftewel de belastingbetaler. 


Haar recyclen is op zich een goed streven echter niet op grote schaal, dit is wetenschappelijk onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen met als uitkomst  "op grote schaal is het logistieke gedeelte niet haalbaar en het vergroot de CO2 uitstoot substantieel''  (zie bronnen).

En met de opmerking : 'op dit moment gaat het compost naar het buitenland, omdat het in Nederland nog niet gebruikt mag worden'  gaan bij mij de wenkbrauwen fronsen, o.o. wat een onnodige CO2 uitstoot!! 

Waterbesparing is inmiddels algemeen bekend en wordt al in vele huishoudens, bedrijven, organisaties en instellingen toegepast (echter niet met plastic zakjes). 


Genoemde (achterhaalde) onderdelen komen uit de koker van een zgn. duurzame adviseur, let wel  een commerciële adviseur die leerinstellingen opscheept met dit soort greenwashing gedoe want men heeft er een verdienmodel aangekoppeld en probeert dit aan leerinstellingen te slijten en daarbij werken deze instellingen mee aan greenwashing. en doen zelf ook enigszins aan greenwashing om zich te profileren als een groene opleiding.

Wie zich een beetje verdiept in de materie van haar recycling ziet al gauw dat het logistieke gedeelte meer co2 uitstoot dan dat het bespaart, waterbesparing doe je aan de voorkant m.a.w. consument wast zelf het haar, wassen en knippen is passé, het spoelen van permanent en kleurbehandelingen geschied door (een wateropvang installatie op het gebouw te instaleren) en met het opgevangen water te gaan spoelen.

Wie van de leerinstellingen met de bovengenoemde onderdelen heeft ingestemd geen idee, maar duurzame competenties van bevoegde bestuurder/ docent/ beleidsmedewerker zie ik hier niet. Helaas passen de huidige kappersdocenten niet bij een duurzaam onderwijs concept en zeker niet in het kappersonderwijs, hierbij zijn kappers uit het duurzame werkveld nodig, de (meeste) huidige docenten beschikken niet over deze competenties.

_____________________________________________________________________________________________________

Duurzaamheid neemt pas een centrale plek in de bedrijfsvoering in wanneer het in de gehele schoolorganisatie tot uiting komt, duurzaamheid moet dus niet op zichzelf staan, er moet ook bij andere medewerkers aandacht voor en voldoende kennis over duurzame ontwikkeling aanwezig zijn, pas dan kan het MBO een betekenisvolle bijdrage leveren aan een beter milieu.

____________________________________________________________________________________________________________________   

Bronnen: 

https://www.lerenvoormorgen.org/nieuws/good-practices-groen-knippen

www.recyclen-haar-onrendabel_compress.pdf     

De nieuwste blog.

Nieuw theoretisch vak in het kappersonderwijs: Globalisering

Er is een nieuwe wereldorde in wording, het is niet meer West (VS) tegen Oost (Rusland) en dan met name de wapenwedloop (ook al is President Poetin Oekraïne binnengevallen dit is van tijdelijke aard, op den duur pikken de bevolking, zijn naaste (rijke) vrienden en de top van het leger het niet langer. Er zijn talrijke sancties en boycotacties opgestart en deze schaden de economie, reputatie en de bevolking zo enorm dat een eind van deze actie van Poetin niet lang op zich kan laten wachten).

De posities van de wereldorde met nieuwe opkomende landen o.a. China, India, Z- Korea zijn duidelijk aan het verschuiven, de wapenwedloop is nog steeds aanwezig, echter er zijn een andere nieuwere wapens bij gekomen namelijk de: economie, wetenschap, geopolitieke en de informaticawetenschappen.

De Verenigde Staten zijn momenteel nog de grootste economie ter wereld, maar wordt langzamerhand ingehaald door de Chinese economie (expert zeggen zijn al ingehaald) de Chinese wetenschap met als koploper de Informaticawetenschappen, Chinese universiteiten scoren wereldwijd als de besten van de wereld. Ook is China wereldwijd aanwezig op andere continenten. Als je kinderen onderwijst over het oude Egypte of Griekenland, moet je hen ook onderwijzen over het oude India en het oude China.


Daarom pleit ik ervoor dat ook de kappersopleiding  dit soort onderwerpen gaat implementeren in hun curriculum, het kappersonderwijs dient meer de diepte in te gaan. De toekomstige kappers dienen meer bagage mee te kunnen nemen in hun carrière/ loopbaan. Ook pleit ik ervoor om voor de meeste theoretische vakken geen beslissende eindresultaat aan te koppelen, ieder student zal het leerstof op haar/zijn niveau moeten kunnen absorberen en verwerken zonder dat er eindoordeel aan te verbinden.

Tevens dient er meer aandacht geschonken worden aan de haartradities, structuren, dracht en onderhoud van het haar uit andere landen en culturen.

Je docent die over meer kennis beschikt betreffende deze onderwerpen kan deze verder uitdiepen in de lessen.


''De gemiddelde jonge Chinees weet veel meer over het Westen, dan omgekeerd,

het is een absolute schande dat onze scholieren en studenten als onderdeel van hun normale lessenpakket niets, maar dan ook niets, leren over China of Oost-Azië, tenzij het over de koloniale periode gaat. Dat is een strategische fout. Als je kinderen onderwijst over het oude Egypte of Griekenland, moet je hen ook onderwijzen over het oude India en het oude China. We doen nog altijd niet de moeite om te begrijpen wat de krachtlijnen zijn van de Chinese beschaving. Wat zijn daar de basiswaarden van? Dat kan heel eenvoudig worden uitgelegd''.

Meer weten en bron:

www.mo.be/interview/het-misschien-niet-zo-vreemd-dat-het-chinese-model-werkt  

De eerste blog

Waarom een duurzame Kappersbranche?

Kort door de bocht gezegd, om de vernietiging van de Aarde te voorkomen inclusief dat van onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Hoezo vernietiging van de Aarde?

Door de desastreuze gevolgen van klimaatverandering de afgelopen decennia wordt de impact van de mens op de aarde steeds meer voelbaar. Het klimaat verandert en dit zorgt voor extreme weersomstandigheden: Droogte, overstromingen maar ook extreme stormen zijn het nieuwe normaal aan het worden. Dieren sterven massaal uit en ook de biodiversiteit neemt sterk af. En sinds twee jaar slaat ook het coronavirus om zich heen met grote gevolgen. En met het onlangs verschenen (onderstaand) artikel is de status van Moeder Aarde er nog slechter aan toe dan we al gedacht hadden. 

‘’Ook onze planeet heeft grenzen, wetenschappers tonen nu aan dat we er opnieuw eentje overschreden hebben.’’

(scientias.nl/cocktail-van-door-mensen-gemaakte-chemicalien-en-materialen-wordt-onze-planeet-teveel/)


De vijfde grens overschreden van de planetaire negen.

Het begrip planetaire grenzen (van de planeet Aarde) werd in 2009 geïntroduceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De auteurs stellen negen planetaire grenzen vast waarbinnen de mensheid moet navigeren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen van de planeet Aarde.

Deze grenzen beslaan onder meer de uitstoot van broeikasgassen, de ozonlaag, bossen, zoet water en biodiversiteit. De onderzoekers kwantificeerden de grenzen die de stabiliteit van de aarde beïnvloeden en concludeerden in 2015 dat vier van deze grenzen al zijn overschreden.


Hieronder de negen grenzen.

1. De klimaatverandering. (overschreden)

2. Afname van de biodiversiteit. (overschreden)

3. Stikstof (overschreden) en fosfor (bijna overschreden) stromen naar de biosfeer en oceanen.

4. Ozonafbraak in de stratosfeer (grens niet overschreden)

5. Oceaanverzuring (grens bijna overschreden)

6. Zoetwaterverbruik en de wereldwijde hydrologische cyclus (grens bijna overschreden)

7. Verandering van het landsysteem (grens bijna overschreden)

8. Chemische vervuiling en de afgifte van nieuwe stoffen (grens nog niet bepaald)

9. Atmosferische aerosollading (grens nog niet bepaald).

De tweede blog

De uitdagingen voor de Kappersbranche .

Substantieel minder CO2 uitstoten, meehelpen om de opwarming van de Aarde te verminderen.

Temperatuurstijging beperken tot 1,5 graden Celsius, het kan anders grote gevolgen hebben voor de mens als de temperatuur twee graden stijgt, aldus (IPCC) van de Verenigde Naties.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overstappen naar een Groene energieleverancier en verstandig omgaan met energie.

Schone, onuitputtelijke bronnen. Het gaat om bronnen die niet op kunnen raken, zoals waterkracht, zonlicht, warmte uit de aarde of wind. Het tegenovergestelde van groene energie is grijze energie. Dit wordt opgewekt door fossiele brandstoffen zoals aardolie, steenkool of aardgas te verbranden. Door verbanding komt CO2 vrij, een stof die schadelijk is voor het milieu, hiernaast staat een overzicht van energieleveranciers met een rapportcijfer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij nieuwbouw of verbouwing denk dan aan de circulaire economie (grondstoffen tekort).

Ga je of denk je na om de salon te gaan verbouwen, gooi dan niet al je oude interieur direct weg, bekijk eerst goed wat je eventueel nog hergebruiken kunt, b.v. hout, metaal of stof. Nieuwe grondstoffen zijn schaars en worden daardoor steeds duurder, overleg met je aannemer wat er nog hergebruiken kan worden, dit noemen we circulaire economie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alleen milieu vriendelijke recyclebaar plastic te gebruiken (salonverbruik/verkoop)

Plastic verpakkingen zijn nog steeds een probleem ook de recyclebare, dus gebruik zo min mogelijk plastic, momenteel wordt de markt overspoeld met zgn. shampoo bars een goede ontwikkeling lijkt me, niet verpakt in plastic maar in karton. Probeer je leveranciers te stimuleren om deze ontwikkelingen op een nog een hoger plan te plaatsen, meer innovatie in de verpakkingssector.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen. (bewust voedsel inkopen en consumeren).

De productie en consumptie van voedsel moet veranderen o.a. stoppen met monocultuurboeren, in eentonige akkers kunnen ziekten en plagen zich ongehinderd uitbreiden, land terug geven aan de natuur , minder vlees /zuivel consumeren, haal de tegels weg op je oprit/tuin en plant er struiken, planten, bomen of bloemen, consumeer alleen maar duurzaam gevangen vis, bijen zijn heel belangrijk voor de mens en dier de bij zorgt voor bestuiving van ons voedsel en fruit plaats een bijenhotel en gebruik geen pesticiden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontbossing stoppen, geen of minder fout hout meer te gebruiken (interieur).

Het behoud van bossen is belangrijk voor de biodiversiteit. Bomen nemen enorm veel koolstofdioxide op en worden daarom ook wel ‘longen van de aarde’ genoemd. Gebruik minder papier, eet minder vlees, koeien eten veel soja en bossen moeten plaats maken voor de soja industrie, hetzelfde geld voor de palmolie industrie in o.a. cosmetica

en schoonmaakmiddelen word veel palmolie in verwerkt. En daardoor maken bommen plaats voor palmbomen.

Gebruik alleen maar tweedehands of gerecycled hout is het milieuvriendelijkst, koop alleen nieuw hout uit duurzaam beheerde bossen, met het FSC ,PEFC of SOMO keurmerk. check waar je koffie, cacao en thee vandaan komen en check in welke producten palmolie of soja is verwerkt?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met Duurzaam Ondernemen is een Zoönose (Corona/Omicron) te voorkomen.

Virussen zoals Corona en Omicron behoren tot de zgn. Zoönosen en zijn infectieziektes die van dier op mens kan overgaan. Zo lang we doorgaan met milieuvervuiling (oceanen, land en lucht), (consumenten) goederen over de hele wereld transporteren, vakantiereizen naar alle uithoeken van de wereld, intensieve veehouderij (koeien, schapen, varkens, geiten, kippen), het neoliberale model, bossen blijven kappen, de biodiversiteit laten verdwijnen, overbevissing, overbevolking, ons manier van consumeren, klimaatverandering, armoede, verschil arm en rijk, de maakindustrie verplaatsen naar arme/ontwikkelingslanden. Zullen we last blijven houden van Zoönosen, met andere woorden er zal toch een andere duurzaam leefstijl nodig zijn om de wereld leefbaarheid te houden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je salon CO2 neutraal maken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stoppen met chemische behandelingen in de salon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stoppen verkoop synthese haarverzorgingsproducten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je ecologische voetafdruk berekenen en dan eventueel verkleinen.


De derde blog 

Mondkapjes

Nieuw concept die, al ver voor de corona, door ons geïntroduceerd en bedacht is, behoort niet tot standaard kappers benodigdheden, daarom hierbij een pleidooi om de mondkapjes te introduceren in het kappersvak.

En wel om de volgende redenen: dat je als kapper(ster) ongemerkt veel haardeeltjes naar binnen krijgt o.a. bij het knippen zelf, blazen van een föhn, droogkap en evt. airco/afzuigsysteem en de microvezels die je naar binnen kunt krijgen via het praten, zuigen, snuiven, slikken en inademingen, wat uiteindelijk kan leiden tot zgn. haarballen in de maag!


In kapsalons komen regelmatig klachten voor over het binnenmilieu. De klachten betreffen stank en irritaties bij gebruik van haarverzorging producten, warmtebelasting bij warm weer, bedompte atmosfeer en onvoldoende ventilatie (door betrokkenen soms wel omschreven als 'zuurstoftekort').


In kapsalons worden haarverzorgingsproducten zoals haarlakken, haarverven en permanentstoffen gebruikt. Hierbij komt een scala aan stoffen vrij in de lucht, die door werknemers wordt ingeademd. Sommige stoffen kunnen ook via de huid worden opgenomen.


Bij permanten, kleuren, blonderen en knippen komen irriterende en sensibiliserende stoffen vrij.

Blootstelling aan deze groep van genoemde stoffen kan leiden tot huid- en luchtwegaandoeningen, de blootgestelde populatie is groot en divers. De betrokken aandoeningen leiden relatief vaak tot uitval en gedwongen omscholing.

De vierde blog

Waarom de meeste kappers toch nog chemisch kleuren?

Terwijl er inmiddels diverse duurzame alternatieven zijn?


Is het gemakzucht, hou niet van merkverandering, zit aan merk vast, is dat alternatieve wel net zo goed etc. etc.? 

Het is in deze tijd toch niet meer verkoopbaar om deze chemische werkwijze langer in de stand te houden, terwijl de consument zich steeds meer bezig houdt met een gezonde leefwijze (eten, drinken, bewegen, sporten, stoppen met roken, duurzame producten, dierenwelzijn etc.)


Desondanks smeren kappers chemische middelen op hoofden en hoofdhuiden en daarmee consumenten en medewerkers, willens en wetens aan schadelijke gevaren bloot stelt.

Vooral het blonderen en het 5 à 6 tinten lichter kleuren dient onmiddellijk in de ban worden gedaan, dit is het schadelijkste wat je het haar, hoofdhuid van de consument en de handen, luchtwegen van de medewerkers kunt aan doen!


Ook al ben je geen duurzaamheid fan, dan is deze manier van kleuren toch veel gezonder en vriendelijker voor de consument en medewerker.

De vijfde blog

Klimaatadaptie.

Hoe je als kapper/ondernemer kunt passen aan de veranderde weersomstandigheden vanwege de klimaatverandering?

Je kunt vast en zeker nog wel de beelden van juli 2021 jl. herinneren de hevige regenval met als gevolg grote overstromingen in Duitsland, België met tientallen slachtoffers. Ook in Zuid-Nederland voltrok zich hetzelfde drama, gelukkig zonder slachtoffers. Beste kapper/ondernemer dit zijn geen uitzonderingen meer eerder de regel, dit extreem weer gaat een regelmatigheid worden!

Meer weten en bron:

https://duurzaamkapper.blogspot.com/2022/01/klimaat-adaptie-kappersbranche.html

De zesde blog

Zoönosen

Laat me beginnen met het feit dat ik geen viroloog, medicus of een andere soort medische wetenschapper ben, maar daarentegen veel expertise bezit betreffende duurzaamheid. Een oordeel over wel of niet vaccineren heb ik niet.

Maar let wel! wij het westen zijn het meest schuldig aan deze Zoönosen crisis vanwege onze egoïstische leefstijl, zowel de gevaccineerde als de niet gevaccineerde! Dit geldt zeker ook voor de Kappersbranche, niet klagen maar dragen!

Mee leren te leven.

Naar mijn mening dienen we te leren leven met corona, omicron en alle andere virussen die er nog op ons afkomen. De evolutie van de mens is o.a. geboren worden en dan sterven, we kunnen niet met zijn allen op de aarde blijven leven dat is volgens mij de evolutie van de mensheid. Momenteel proberen de medici de mens zo lang mogelijk in leven te houden, is dit een goede ontwikkeling? Denk het van niet!

Verder lezen:

https://draft.blogger.com/blog/post/edit/1400522414510709178/

De zevende blog

Afgeknipt haar hergebruiken/ recyclen, een goed idee?

Afgeknipt haar hergebruiken, tubes haarverf, aluminium folie, plastic inzamelen voor recyclen, een goed idee?

Op zich zijn dit nobele doelen, echter komen deze toepassingen jaren te laat, of te wel ‘mosterd na de maaltijd’

Grootschalige haar recycling met als bestemming compost voor de landbouw/veeteelt, houdt de intensieve veehouderij en daarmee het mestoverschot in stand, dit kost enorm veel extra CO2 uitstoot en dit bruist tegen alle (Europese) duurzaamheid afspraken en het advies van de IPPC om juist minder CO2 uit te stoten in!

Haar recycling wordt hedendaags toegepast in een aantal landen waaronder Nederland (tegen betaling) en België (gratis), in Nederland wordt het haar hergebruikt als een vorm van compost en in België wordt het haar verzameld en toegepast als hulpmiddel voor het opruimen van olievervuiling in wateroppervlakten (zee, oceanen, rivieren en havens).

Of beide toepassingen/doelen een toegevoegde waarde hebben aan de huidige maatschappij lijkt me niet, omdat er voor beiden voldoende ecologische alternatieven zijn.

Beste Kappers heb je het beste voor met Moeder Aarde, gooi het afgeknipte haar bij het restafval, dit scheelt tonnen CO2 uitstoot, is veel duurzamer en goedkoper.

Verder lezen:

https://draft.blogger.com/blog/post/edit/1400522414510709178/

Adviesgroep Duurzame Kappers​

_______________________________

Wij zetten onze diensten, kennis en expertise in om een positieve bijdrage te leveren voor een gezondere wereld. De combinatie - Kappers - duurzaamheid - is uniek en exclusief te noemen voor de Kappersbranche. Graag delen we dit door middel van een spreekbeurt (op school) of een evenement en geheel kosteloos.

Neem vrijblijvend contact op! 

Onze diensten 

___________________________

Duurzaam ondernemen

Duurzaam kappersonderwijs

Circulaire economie

SDG in de Kappersbranche

Klimaatadaptatie

Ecologische voetafdruk

CO2 neutraal ondernemen

De Nieuwe Economieën

Onze SDG's

________________________

Doel 1:  Geen armoede meer.

Doel 3: Goede gezondheid en welzijn.

Doel 12: Verantwoord consumptie en productie.

Doel 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

Adresgegevens 

_________________

Achterweg 64

9725 BP Groningen

06-10985571

[email protected]