De absolute koploper op het gebied van MVO informatie voor de Kappersbranche.

&

De autoriteit en daarom de nummer #1 informatiebron voor de individuele kappers. de leerinstellingen en de haarcosmetica industrie. 

      Tel: 0610985571

_______________________________________________________________________________________________________

''Als we ons leven willen veranderen, moeten we onze geest open zetten''.

Klik hieronder voor onze nieuwsbrief.


https://paper.li/duurzaamkapper.nl 

Je mag best rouwen om klimaatverandering. 

De één wordt verdrietig van de klimaatverandering, de ander wordt boos over de gevolgen van de klimaatverandering, een ander ontkent de klimaatverandering en de gevolgen ervan, weer een ander zegt het zal zo'n vaart niet lopen en weer een ander waaronder ikzelf heeft het geaccepteerd en verzoend met de gedachte van de ineenstorting van bepaalde aardse systemen. Het ergst vind ik het voor de volgende generaties, waaronder ook mijn kinderen, kleinkinderen en die na hun geboren worden. Het was absoluut niet nodig geweest als we maar eerder geluisterd hadden naar die mensen (Club van Rome en De Stern Review) die ons er voor gewaarschuwd hebben. Ook de fossiele multinationals (o.a. Shell en Exxon) wisten er al vanaf vanwege hun dik betaalde onderzoeken. De fossiele industrie heeft heel veel geld aan uitgegeven om te onderzoeken naar de gevolgen van gas, olie en steenkool winning. Ook de overheden moeten het geweten hebben maar hebben het dood gezwegen omdat het heel veel geld ging mislopen en vele politici geloofde er destijds niet in een klimaatverandering. Maar ook anno 2022 zijn er nog mensen die niet in een klimaatcrisis geloven waaronder ook nog veel politici!   

Hieronder een blog van klimaat coach Maarten Hoogslag

Limburgers die hun huis zagen onderstromen kunnen er niet meer omheen. Net zomin als de inwoners van India die met 50 graden de vogels letterlijk uit de lucht zien vallen. Bosbranden in Bretagne, achtendertig graden in Siberië en ontdooiende permafrost. De klimaatcrisis is een feit. Wie sceptisch is, moet het meest recente IPCC-rapport maar eens lezen.

Toch lijkt lang niet iedereen doordrongen van de ernst van de situatie. Dat komt vooral doordat het menselijk brein slecht is toegerust voor problemen die anderen treffen of zich geografisch op afstand of in de verre toekomst voordoen. Voor veel Nederlanders zijn de gevolgen van de klimaatcrisis nog niet zo zichtbaar. Dat de biodiversiteit de afgelopen jaren drastisch verminderd is, valt ons niet op. We associëren de zon nog steeds met een lekkere stranddag. En onze dijken houden het voorlopig nog wel. Of willen we er gewoon niet aan? ‘Het valt allemaal wel mee’, denken we, of: ‘Het ligt aan de industrie, als individu begin je niks’. We bagatelliseren, duwen weg of schieten in de weerstand. Een logische zet van ons brein, want laat je tot je doordringen wat er speelt, dan liggen angst, paniek en moedeloosheid op de loer. En toch is het essentieel om wél te doorvoelen! Om lef te tonen, een keuze te maken en tot je door te laten dringen wat we inmiddels al verloren hebben. Breng de moed op om te rouwen om nu al gemiddeld 1,2 graden opwarming, te rouwen om overstromingen en bosbranden en hun slachtoffers, te rouwen om het uitsterven van planten en dieren. Te rouwen om een aarde die we zoveel kwetsbaarder achterlaten voor onze kinderen. Rouw heeft jou persoonlijk en ons als mensheid namelijk heel veel te bieden. Als je durft te doorvoelen wat er al verloren is gegaan, schept dat ruimte voor de overgang naar een andere houding, wat keihard nodig is. Dit zijn de vier manieren waarop rouwen om het klimaat die verandering in gang zet.

De positieve gevolgen van klimaatrouw

Rouw zorgt voor een besef van rijkdom Je realiseert je pas hoe waardevol of bijzonder iets is, als het verdwijnt of dreigt te verdwijnen. Rouw is een dankbaarheidsoefening voor wat er ooit was. Tijdens een rouwproces verruil je een prettige illusie voor de werkelijkheid, het drukt je met je neus op de feiten: zo belangrijk is of was dit voor mij.

Het is een paradox: het gewone wordt bijzonder op het moment dat het dreigt te verdwijnen. Iedereen die weleens ‘gewoon’ een kopje koffie heeft gedronken met iemand die ongeneeslijk ziek is, weet precies wat ik bedoel. Als je beseft hoe kwetsbaar onze natuur is, wandel je met een heel andere blik door het bos en geniet je volop van wat er nog wél is. Rouw dwingt je om je te verhouden tot het (dreigende) verlies en doet je beseffen wat je ervoor over hebt om het te behouden.

Pas als je tot je laat doordringen hoe erg het is dat iets verdwijnt, ontdek je hoe bijzonder het eigenlijk is.

Rouw vergt moed, maar genereert ook moed

Uit onderzoek blijkt dat verreweg de meeste Nederlanders (met name jongeren) zich zorgen maakt over het veranderende klimaat en de gevolgen voor onze aarde. Toch parkeren we deze gedachten in een hoekje van ons brein. Er is moed voor nodig om angst recht in de ogen te kijken. Maar het bijzondere is dat wanneer je het doet, dat juist moed genereert! Ga het rouwproces aan en je zult merken dat er strijdbaarheid in je naar boven komt en dat je wat er nog is zult willen beschermen.

Pas als je tot je laat doordringen hoe erg het is dat iets verdwijnt, ontstaat de wens het te voorkomen, of er zo veel mogelijk goeds tegenover te stellen. Beseffen wat er allemaal op het spel staat verhoogt je actiebereidheid. Als je durft te rouwen, is de kans groter dat je je leefstijl aan wilt passen. Een half uurtje aan de laadpaal voor driehonderd elektrische kilometers extra is dan niet meer zo’n opgave. Misschien ga je anders stemmen of koop je je groenten voortaan lokaal. Het zijn keuzes die in eerste instantie weliswaar als een offer kunnen voelen, maar uiteindelijk vaak als zingevend worden ervaren. Als bonus krijg je door te handelen een zekere controle terug. En vergis je niet: alle individuele keuzes bij elkaar opgeteld kunnen uiteindelijk leiden tot een verlaging van 84% van de wereldwijde CO2-uitstoot!

Rouw leidt tot verbinding

Rouw brengt herbezinning: hoe wil ik verder? Op het moment dat jij voor jezelf durft te erkennen wat er gaande is, kun je ook een gesprekspartner voor anderen zijn. ‘Zo willen we niet verder, wat moet er veranderen om de transitie aan te gaan? Wat kan ik bijdragen en hoe keren we gezamenlijk het tij?’ Ga in gesprek, deel je angst en steun elkaar zodat er een lotsverbondenheid ontstaat in de gevoelde noodzaak om met z’n allen in actie te komen, stappen te zetten. Dan kunnen verbinding en een gevoel van zingeving een positief gevolg zijn van klimaatrouw. Ik zie vaak dat wie de diepte van rouw weet te aanvaarden, ook steun kan voelen. Dat die als een regenboog verschijnt aan wie de pijn durven toe te laten en met anderen durven te delen. Dat zij de schoonheid van de geraaktheid ontmoeten in de ander en de waarde van een luisterend oor ervaren. Contact binnen de rouw brengt de regen en de regenboog bij elkaar.

Pas als je niet wegkijkt van de regen, kun je bij een beetje zon de regenboog zien verschijnen.

Klimaatrouw helpt je in een breder rouwproces

Als je leert rouwen om het klimaat krijg je meer zicht op je eigen rouwstijl. Misschien kom je erachter dat je ook op andere gebieden in je leven stappen kunt zetten. Misschien kun je een keer het graf van je ouders bezoeken. Iemand laten weten hoeveel diegene voor je betekent. De rouw van het ene proces kan de rouw van het andere proces verder helpen. Ga je deze processen aan, dan vind je vaak herbezinning, dankbaarheid en liefde voor je omgeving. Pas als je een verlies dat je liever niet wilt aankijken toch aankijkt, ontdek je dat rouw meerdere positieve kanten kent. Vier positieve gevolgen van klimaatrouw. Reden genoeg om er eens rustig voor te gaan zitten! Verdiep je in de toestand van onze planeet, besef dat het geen ver-van-m’n-bedshow is. Wees eerlijk en durf te doorvoelen wat de consequenties kunnen zijn, voor jouzelf en de generaties na jou. Stap in het diepe en merk dat je blijft drijven.


Senior klimaatcoach Maarten Hoogslag heeft een praktijk voor lichaamsgerichte psychosociale begeleiding en is communicatietrainer. Hij heeft zich verdiept in rouw- en verliesbegeleiding, speciaal rondom ecologie en klimaat, en in weerbaarheid, opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen. Dit blog verscheen ook op zijn eigen website, waar je meer informatie vindt over klimaatrouw.

Bron en meer infohttps://www.klimaatgesprekken.nl/rouwen-om-het-klimaat/


Hoezo geen vluchtelingen in mijn dorp/stad? aan het eind van deze eeuw is een deel van de Nederlandse bevolking tevens een (klimaat) vluchteling!!

Murder at Sea

Onderstaande documentaire heeft niets met de Kappersbranche te maken, maar toont wel aan hoe destructief de mens te werk gaat met het leven in de oceanen en dus met Moeder Aarde en dit is pas één voorbeeld!

"Deze documentaire-thriller legt de ware kosten bloot van ongecontroleerde industriële visserij, de mensenlevens die zijn opgeofferd, het verdiende geld en de milieu bedreigingen voor de toekomst van de oceaan." De volgende keer als je weer sushi eet herinner je dan aan deze video. Enkele citaten uit de documentaire. 

''Er is een race ontstaan tussen grote bedrijven om de tonijn zo snel mogelijk uit te roeien!''

''De mens is een superroofdier''  

Ook onze Nederlandse vissersvloot dient zich ongegeneerd schuldig aan massale visvangst voor de kust van Afrika, deze vloot ook wel genoemd als ''varende visfabrieken'' vissen de kusten leeg van menige Afrikaanse landen vaak met toestemming van de lokale regeringen met als vergoeding geld voor de plaatselijke vissers, echter belanden deze vergoedingen vaak in handen van corruptie lokale politici en zo kwamen de lokale piraterij tot stand en dit voor onze visconsumptie!!   

Bron: Oceanic Global

Wat is duurzaamheid?

Volgens De Dikke Van Dale betekent het; lang durend, weinig aan slijtage of bederf onderhevig en het milieu weinig belastend.

Duurzaamheid is veel breder dan de veelal gebruikte clichés in de Kappersvakbladen en kapperswebsites zoals: afval scheiden, zuinig omgaan met water, led verlichting of plantaardig kleuren, met alle respect maar dit leren de kleuters al op de kleuterschool. Duurzaamheid gaat vooral over, de klimaatverandering, CO2 besparing, de Circulaire Economie, Ecologische Voetafdruk van individuele kapsalon, De Nieuwe Economie, Duurzaam Ondernemen, Klimaat Adaptatie, CO2 Neutraal Ondernemen en meer..

Waarom duurzaamheid (in de kappersbranche?)

We zitten met een heel groot probleem namelijk de klimaatverandering, met name de opwarming van de Aarde door de enorme hoeveelheden uitstoot van CO2. De klok staat inmiddels op 5,4,3.. voor 12. Heel misschien kunnen we het nog enigszins bijsturen, maar daarvoor dienen wel alle neuzen (van politici) de zelfde kant op wijzen. Maar ook alle individuele personen, bedrijven, organisaties en instellingen op deze planeet dienen hun bijdrage te leveren om dit doel te bereiken en dus ook de medewerkers en eigenaren van kapsalons. En daarbij zijn een duurzame leefstijl en duurzaam ondernemen leidend.

Duurzaamheid speelt amper een rol in de kappersbranche, wel lees en hoor je veelal dezelfde clichés; afval scheiden, zuinig omgaan met water en led verlichting. Helaas ziet de kappersbranche de urgentie van maatregelen tegen de klimaatverandering niet in en denken zelfs dat alles bij het oude blijft (naïviteit ten top), daarom zal ook de kappersbranche stevig aan het economisch roer moeten draaien om erger te voorkomen.

Een ander leef en werkomgeving aan leren

We kunnen gewoon niet verder op deze vernietigde voet leven en werken.

We hebben de oceanen enorm verzuurd (hoge CO2 uitstoot en overbevissing) met als gevolg dat er heel veel leven in de oceanen inmiddels uitgestorven is en op nominatie staan om uitgestorven te worden. Door het massaal kappen van bossen (voor onze consumptie) zijn vele inheemse stammen en diersoorten verdreven van hun geboortegrond en dreigen ook uitgestorven te worden of zijn al uitgestorven. Groene weidegronden worden massaal omgevormd voor de intensieve veehouderij, met als gevolg verdwijning biodiversiteit, enorme verzuring van de grond en grondwater en uitstoot methaangas.

Dit is nog maar een korte opsomming van de misdaden die we hebben gepleegd tegen Moeder Aarde!!

We zullen, met de grote vervuilende multinationals als aanjagers, ons leven en werken drastisch moeten veranderen om de opwarming onder de 2 graden te houden. Het zal toch allemaal veel duurzamer moeten worden, daarbij is het minderen CO2 uitstoot veruit de belangrijkste opgave. Met andere woorden we moeten o.a. veel minder energie gebruiken, minder gebruik van de auto, energiezuinige apparatuur aanschaffen, overstappen naar een groene energie leverancier, minder vlees eten, geen onnodige vliegbewegingen, alleen duurzame boodschappen kopen, zoveel mogelijk lokaal inkopen doen (geen Alibaba/Amazon) etc. etc.…


‘'Nog de sterkste noch de intelligentste overleeft, wel degene die zich het best kan aanpassen’’

(Charles Darwin)

Welke bijdrages kunnen de kappers leveren?

Bankieren en verzekeren bij een duurzame bank en verzekeringsmaatschappij bv. Triodosbank of ASN bank en Reaal, A.S.R en Achmea verzekeringen. Overstappen naar een groene energieleverancier bv. Pure Energie (10,0) Vrij op naam (10,0) Energie Van Ons (10,0) om| nieuwe energie (10,0) Power peers (10,0). Betrek je medewerkers bij het bedenken van een duurzame bedrijfsvoering. Goed afval beheer onderverdelen in o.a.: glas, papier/karton, plastic, textiel, GFT, aluminium, licht metalen, restafval. Verpakkingen met chemische inhoudt inleveren bij de chemokar, wil je een bijdrage leveren aan het recyclen zorgt dan dat de lege verpakkingen goed schoongespoeld worden. Waterbeheer gebruik speciale waterbesparende kranen (perlator), kranen uit tijdens wassen/ spoelen, controleer regelmatig kranen en wasbakken op lekkages. Werk en verkoop uitsluitend met natuurlijke haarverzorging producten. Zuiniger omgaan met energie, de herenkappers kunnen in principe zonder een tondeuse, de consument zou alleen met een kam, schaar en scheermes geknipt en geschoren worden. Het gebruik van energiezuinige apparatuur (was en afwasmachine, droger, koffiezetapparaat etc.) is een absolute aanrader. Kies waar het kan voor ledverlichting. Indien mogelijk zonnepanelen plaatsen. Voor en zijkanten van het pand stenen/beton/asfalt eruit en groenvoorziening er in (goed voor de biodiversiteit en een betere hemelwaterafvoer), dit geldt ook voor het dak, voor en zijgevels (houdt kou en warmte buiten en goed voor hemelwaterafvoer). Bij nieuwbouw of verbouw denk eerst aan de circulaire economie, gebruik tweedehands en/of gerecycled materiaal.

Gereedschappen en duurzame alternatieven.

Ecologisch verantwoorde kappersproducten

Wil je werken met zorg voor het milieu en onze planeet? Deze producten helpen je een handje. Ze zijn of een of andere manier een 'groen' alternatief: biologisch afbreekbaar, milieubewust geproduceerd of recyclebaar. Het aanbod duurzame gereedschappen voor kappers wordt steeds groter. Nog te weinig fabrikanten, maar dit is een mooi begin, zijn zich bewust van hun ecologische voetafdruk en de negatieve effecten van klimaatverandering en plastic vervuiling op de natuur. Elke beslissing en elke handeling heeft een impact op het milieu. Door moderne technieken zijn er steeds meer mogelijkheden om een milieubewust alternatief te bieden. Zo zijn natuurlijke materialen zoals stro en hars geschikt om een biologisch afbreekbaar plastic voor verfkwasten, kammen en borstels te maken en kan van mais kaplakens gemaakt worden. De CO2-uitstoot wordt aanzienlijk verkleind, terwijl je dezelfde resultaten kunt behalen. Deze producten hebben ieder op hun eigen manier een positieve invloed op ons gedrag in de kapsalons en het effect daarvan op onze natuur. Kies voor deze ecologisch verantwoorde producten en draag bij aan een schonere toekomst zonder in te leveren op kwaliteit. Vraag erna bij de betere kappersgroot handels.

Ethische vraagstukken iets om over na te denken…

Dassen, everzwijnen, runderen, geiten en schapen worden speciaal gefokt worden voor o.a. de haarcosmetica industrie, (dassenhaar, everzwijnhaar, leer, geitenhaar en bont). Deze dieren worden in te kleine kooien gehouden, worden vaak misvormd om hun kostbare vacht en huid niet te beschadigen en komen tenslotte op een gruwelijke wijze aan hun eind. Deze praktijken komen vaak voor in derdewereld landen, waar de verantwoordelijke producenten zich nauwelijks om de schrijnende arbeidsomstandigheden van de lokale medewerkers bekommeren (lange werkdagen, in aanraking komen met chemische stoffen, veel te lage lonen, etc. etc.) De verantwoordelijke producenten nemen het ook niet zo nauw met de chemische afvalstromen van hun product, deze komen terecht op de landerijen en in de riolen van de plaatselijke bevolking. Deze afvalstromen worden geloosd in de plaatselijke rivieren en meren waar de lokale inwoners zich zelf in wassen, tandenpoetsen en hun was doen. De lokale bevolking heeft daarom vaak te maken met allerlei vreselijke ongeneeslijk ziektes en aandoeningen.

Sinds 2013 is er in de EU een verbod op dierproeven, ondanks het verbod gaat o.a. de haarcosmetica industrie er gewoon mee door…


Wie er tegenwoordig echt hip en cool wil uitzien gebruikt en draagt geen van dieren afkomstige materiaal’’

(SLAY.com)

Oorzaak van Corona een gebrek aan duurzaamheid in de samenleving.

De veel gebruikte definitie van duurzaamheid - vrij vertaald zorgen dat toekomstige generaties dezelfde keuzes kunnen maken als de huidige - kwam voort uit het werk van de Brundtland-commissie van de Verenigde Naties, die in 1983 werd opgericht. Het resultaat werd gepubliceerd in 1987, met het rapport ‘Our Common Future’, waarin de definitie van duurzaamheid voor het eerst werd beschreven.

Vrijwel op het zelfde moment vonden twee vooraanstaande politici elkaar in een nieuwe economische aanpak. Dat waren de Amerikaanse president Ronald Reagan en de Britse premier Margaret Thatcher. Zij vormden de economie tot het vraatzuchtige neoliberale monster wat ze nu is. Duurzaamheid en de neoliberale economie staan lijnrecht tegenover elkaar. Winst staat waarde in de weg, vrijheid gaat ten koste van verantwoordelijkheid, het primaat van het individu ontrafelt gemeenschappen. In de neoliberale economie moeten overheden en zorg geld verdienen in plaats van mensen beschermen en genezen. In die oorlog heeft duurzaamheid de eerste slag verloren. En bijna alle grote problemen van dit moment zijn daar een gevolg van.


Toen Washington en Londen de wereld cadeau deden aan het bedrijfsleven stond niets een grenzeloos winstbejag meer in de weg. Consumeren werd het doel waarom mensen op aarde rondlopen. En om aan dat doel te kunnen beantwoorden werden onder andere met steeds grotere snelheid en op steeds grotere schaal bossen gekapt, veeteelt omgevormd tot bio-industrie en biodiversiteit opgeofferd. Die ontwikkeling speelt een belangrijke rol in de veel gehoorde verklaring voor de uitbraak van het coronavirus.


Het kernbegrip daarin is zoönose, de overgang van dierlijke virussen op de mens. We weten al lang dat er in de dierenwereld een overvloed van virussen voorkomt. En in een evenwichtige natuur is dat geen groot probleem, want de meeste soorten leven in een evenwichtig ecosysteem dat ook voor een natuurlijke bescherming tegen die virussen zorgt. Waar dat evenwicht wordt verstoord kunnen echter problemen ontstaan. In steeds kleiner wordende vrije natuurgebieden komen soorten dichter op elkaar te leven. En er ontstaat een steeds frequenter contact met mensen. Dat maakt de kans op overdracht steeds groter.


Parallel daaraan ontstond een economie, waarin zoveel mogelijk geld verdienen in zo kort mogelijke tijd voorop staat. Dus werden waar mogelijk kosten bespaard, ook op zaken die voor stabiliteit van belang zijn. Zoals zorg. Of zoals voorraden, en productie in de buurt. Zorg is duur. Niemand wil voorraden aanhouden, want die kosten geld. En iedereen wil produceren waar het goedkoop is. Dus ontstond er een ‘just-in-time’ economie die over de hele wereld is verspreid en waarin grondstoffen en onderdelen continu over de hele aardbol worden versleept. Daarbovenop kwam nog een mega toeristenindustrie die mensen voor bijna niets de wereld rondvliegt. En ziekteverspreiders liften gratis mee. Voor het risico op het uitbreken van een pandemie was overigens al veel eerder gewaarschuwd, vanuit wetenschap en duurzaamheid. Maar ja, maatregelen daartegen treffen kost geld. Dat doen we misschien later wel een keer.


Bronnen:

https://drive.google.com/file/d/1CjDgo3mjcxvR_mFZyPY2Ga-P022lsqYk/view

www.duurzaamkapper.nl

Ondertekend door 170 wetenschappers van diverse Universiteiten Nederland (2020)

Steekt de Kappersbranche het hoofd in het zand?

Er is totaal geen aandacht voor Klimaatverandering, de gevolgen ervan en besparing van de CO2 uitstoot!’’

Is het onwetendheid, ongeïnteresseerdheid, klimaatontkenning…? of is het toch business as usual net doen of het niet bestaat, gewoon doorgaan met omzet draaien gepaard gaande met energie slurpende föhnen, droogkappen, tondeuses op accu, stinkende chemische verf en permanent behandelingen, in het riool lopende synthetische verf/permanent restanten, haarverzorging producten, waterkranen die maar blijven doorstromen etc. etc. dit allemaal ten koste van een leefbare Aarde.


In plaats van, een goede ondernemer kijkt en denkt altijd vooruit, een goed perspectief te kunnen waarborgen voor het bedrijf meegaan met de urgentie voor het bedrijf, clientèle, medewerkers, andere stakeholders en uiteraard ook voor de privé situatie.


Ook is er totaal geen aandacht voor de klimaatverandering bij de werkgeversorganisatie, werknemersorganisaties en andere belanghebbende die verbonden zijn aan de Kappersbranche.

 

De kappersvakbladen en de online informatieve kappersvakwebsites laten het ook afweten, net zo als de talloze marketing (meer omzet) goeroes, de diverse haar en hoofdhuid goeroes, kleuradvies goeroes, de zgn. duurzame adviseurs goeroes en weet ik veel wat voor goeroes er nog meer aanwezig zijn in het kapperswereldje, allen geven ze ook niet thuis over het klimaatprobleem in hun diverse artikelen, cursussen, workshops of de online web seminars. Daar geld ook vaak business as usual, geld verdienen is het ultieme doel, geld verdienen ten koste van de toch al kwetsbare groepen, dit schuurt tegen greenwashing aan!


De zgn. natuur/plantaardige kappers geven al wel een belangrijke signaal af door in ieder geval met minder chemische producten te werken, maar ook bij hun is er geen aandacht voor de grootste, belangrijkste bedreiging ooit voor het voortbestaan van de mens en natuur.


Gelukkig hebben we nog onze absolute koploper ADVIESGROEP DUURZAME KAPPERS die er wel aandacht aan schenkt en er alles aan doet om de Kappersbranche wakker te schudden en te houden om te blijven herhalen wat de nummer 1 prioriteit is voor een toekomstige Kappersbranche. 


Ecologische Voetafdruk verlagen. 

 Kappers in Nederland ons voetafdruk is te groot en daarmee ook de CO2 uitstoot, laten we deze belangrijke problemen gezamenlijk oplossen.


Ons gedrag hier leidt vooral tot ellende op andere plekken op de wereld. Sterker nog: onze impact op het klimaat en de biodiversiteit is zó groot, dat het vergroten van de brede welvaart op die plekken vrijwel onmogelijk is. 


De grootste mondiale uitdaging is momenteel om de CO2 uitstoot te doen verminderen, dit om een leefbare planeet te waarborgen voor de huidige jonge en de toekomstige generaties. Ga daarom zo zuinig mogelijk om met energie b.v. stekkers uit stopcontact na sluitingstijd, gebruik zoveel mogelijk milieuvriendelijke haarverzorging producten, ook voor de verkoop. Chemische kleuren anno 2022 kan echt niet meer, de gehele keten van het chemisch kleuren heeft een enorm impact op de CO2 uitstoot, tegenwoordig zijn er voldoende milieuvriendelijke alternatieven. Gebruik zo weinig mogelijk plastic, want de grondstof van  plastic is namelijk olie en olie is een van de grootste boosdoeners van de opwarming van de Aarde. Haal je gas en elektriciteit bij een groene energieleverancier, denk bij het boodschappen doen waar de producten vandaan komen, is het met een vliegtuig, trein, schip, vrachtwagen aan geleverd? probeer zoveel mogelijk lokale goederen aan te schaffen en vermijd aankopen bij Amazon,  Alibaba of Aliexpress .Probeer minder vlees te eten, is een vliegvakantie nodig of kan het ook wat dichterbij huis?

Kijk eerst eens in je kledingkast of nieuwe kleding noodzakelijk is,  Je laptop, mobieltje, tv etc. kapot probeer eerst de mogelijk van reparaties, of schaf een refurbished apparaat aan, nieuwkoop is niet altijd noodzakelijk. 


Meer informatie: 

 www.duurzaamkapper.nl 

 www.voetafdruknederland.nl

Deel 1   ''Duurzaamheid in de Kappersbranche''

“Een confronterend primeur voor de nogal vervuilende Kappersbranche”.

De Kappersbranche is misschien wel één van de vervuilendste sectoren van het Midden- en Klein Bedrijf en de enige bedrijfssector die vrijwel geen interesse toont in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft in de Kappersbranche totaal geen prioriteit. Bij de werkgevers/nemers organisaties en aanverwante kappersorganisaties staat het niet hoog op de agenda’s (als het er überhaupt op staat). Aandacht in de kappersbladen is er wel maar meer als een vorm van een greenwashing artikel (voor wat hoort wat). Ook de meerderheid van de individuele kappers doen er ook weinig mee, deze zijn nog te veel gefocust op het oude neoliberalisme, omzet en winst zijn het heilige graal, mens en natuur zijn ondergeschikt.


En dit is enigszins ook wel verklaarbaar daar de meerderheid van de Kappersbranche met een flinterdunne marge werkt en amper het hoofd boven het water kan houden. Dit wordt onder andere veroorzaakt wordt door het hoge aantal gevestigde kapsalons (Circa 31.000) in Nederland er zijn er simpel gezegd ‘veel te veel’. Veel kapsalons vissen uit dezelfde tarievenvijver en momenteel wordt de markt ook nog overspoeld met het verschijnsel ‘Kapsalon aan Huis’ en ‘De Mobiele Kapper’, die ook uit dezelfde vijver vissen.


Vele ‘ouderwetse’ kappers, ja ouderwets omdat de meesten van deze groep kappers niet het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in hun bedrijfsvoering hebben opgenomen en dit kan anno 2022 echt niet meer. Ondanks dat deze groep misschien een supermodern kapsalons hebben, wereldkampioen knippen zijn of de nieuwst trends presenteren, loopt men toch maatschappelijk gezien enorm achter. Daarnaast maakt men nog gebruik van synthetische haarverzorging producten en bieden willens en wetens nog (gevaarlijke) chemische behandelingen aan. Gevaarlijk in de betekenis van: uit diverse onderzoeken is gebleken dat dit soort chemische behandelingen, kanker, verstorende hormonen en allerlei allergieën kunnen veroorzaken, mede daarom is een allergie test 24 uur voor aanvang van dit soort chemische behandeling ook verplicht! 


Met het gebruik van synthetische haarverzorging producten en chemische behandeling producten, draagt deze groep enorm bij aan de opwarming van de Aarde met het uitstoten van grote hoeveelheden CO2 in de atmosfeer veroorzaakt door de chemische processen voor het produceren van synthetische haarverzorging middelen en synthetische behandeling producten. En dan niet te vergeten het vervuilde afvalwater wat vrijkomt tijdens de chemische processen, wat weer via het riool, de rivieren instroomt en tenslotte in de oceanen terecht komt.


Er lijkt wel een kentering aan te komen, inmiddels is er een kleine groep die enigszins aan duurzaam onderneemt, de meerderheid van deze kappers heeft het plantaardig kleuren omarmt en chemisch kleuren uit de salon heeft verbannen.


“Dit boek is geschreven omdat ik de Kappersbranche een warm hart toedraag. Waarom dan over een Duurzame Kappersbranche, om te beginnen dient de branche chemievrij te worden, omdat deze behandelingen in de hele keten veel CO2 uitstoot. Op deze manier kan ook de Kappersbranche haar deel bijdragen aan het verminderen van de opwarming van de Aarde. 

De Kappersbranche slaat ook op andere onderwerpen de verkeerde weg in. Bijna de gehele branche doet niets of nauwelijks iets aan het thema Duurzaamheid, men denkt en onderneemt te veel aan korte termijn. Ook laten de branche- verenigingen (werkgevers en werknemers) samen met de gemeenten veel te veel kapsalons toe in Nederland. Het kappersonderwijs is ook nodig aan een grondige vernieuwing toe.

De oorzaak van dit alles is dat de branche en de opleidingen nog te veel met de ‘oude economie’ onderneemt en onderwijst of te wel met het ‘Neoliberalisme economische model’. Omzet en winst zijn heilig verklaard, milieu en mens zijn ondergeschikt. Met het schrijven van ‘Duurzaamheid in de Kappersbranche’ probeer ik de branche te stimuleren en vooruit te helpen naar een toekomstbestendig bedrijfstak, die aan de lange termijn denkt en onderneemt, nieuwe innovatieve kappersactiviteiten ontwikkeld, de kappers- opleidingen herstructureerd en de nieuwe duurzame economische bedrijfsmodellen gaat omarmen’’.


Het eerste deel van ‘Duurzaamheid in de Kappersbranche’ is een primeur en uniek voor de Kappersbranche, er wordt uitvoerig over het thema duurzaamheid in de Kappersbranche geschreven, daar de Kappersbranche niet echt duurzaam te noemen is en dat maakt het boek zo uniek en confronterend voor de Kappersbranche. Naast (speerpunt) Duurzaam Kappersopleiding komen, Duurzaam Onderwijs en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voorbij.


Aan deel 2 wordt gewerkt en zal de rest van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaan belichten, waaronder o.a. de circulaire economie en de ecologische voetafdruk van de Kappersbranche. Daarnaast zullen de 17 SDG uitvoerig besproken worden.

De opbrengst van het boek wordt gedoneerd aan goede doelen.

Onze blog

Overgenomen van een nieuwsbrief betreffende Greenwashing geschreven door de duurzame producent. O- WAY

Echt uit mijn hart gegrepen, want de Kappersbranche zit boordevol met (verkapte) GREENWASHING!!

Greenwashing: het 'gevelmilieubewustzijn' waarvan we zeker weten dat we het niet nodig hebben.


Door zichzelf milieuvriendelijk uit te roepen en het op het etiket te certificeren, is de nieuwe grens van de mystificatie van zero-impact-praktijken. Een rel van groene bladeren, een regen van "bio", "groene" en "natuurlijke" stempels die de werkelijkheid verwarren, verdoezelen en verdoezelen. Hier leest u hoe u het bedrog kunt herkennen en de gevolgen kunt voorkomen.

Onder het kopje greenwashing kunt u nu de definitie lezen " een inconsistente smaak geven aan een uitgesproken giftig en giftig gerecht ". Het milieu beschermen, de uitstoot verminderen, het verbruik verminderen en verantwoord produceren zijn prioritaire doelstellingen in de gesprekken van iedereen, maar de realiteit in het leven van enkelen.

Er is geen merk dat geen glimp heeft opgevangen van de gulzige mogelijkheid om (laten we zeggen: winst) te verdienen aan de groeiende gevoeligheid voor klimaatverandering .

Biologische producten bloeien op elke hoek, 100% groene lijnen schieten als paddenstoelen uit de grond... maar helaas gaat de donkere kant van misleidende reclame vaak schuil onder de glitter van duurzaamheid .


Greenwashing: oorsprong van de term die knipoogt naar de attente consument

Om de verschijnselen te begrijpen, volstaat het vaak om de woorden goed te lezen. Greenwashing is niets meer dan de samensmelting van twee termen die “ groen ” en “ wassen ” betekenen. Groen wordt algemeen beschouwd als de kleur van ecologie en wassen is de beste manier om het bewijs te verbergen .

Nou ja, op min of meer letterlijke manieren. Gevel ecologisme , schijnbaar milieubewustzijn , zichzelf een ongemotiveerde duurzame toon geven , opscheppen over groene gevoeligheid ... zoals u wilt, staan ​​wij open voor voorstellen.

En aan wie hebben we de uitvinding van deze term te danken, die nu helaas deel uitmaakt van de gewone taal? Jay Westerveld , een Amerikaanse milieuactivist die het in het midden van de jaren tachtig gebruikte om het werk van hotelketens te definiëren die het argument " milieu-impact " gebruikten om te voorkomen dat gasten te vaak om wasgoed vragen .

De reden was duidelijk economisch ... de valselijk ethische verklaring . In de jaren negentig werd deze praktijk geïntensiveerd en werd het een alomtegenwoordig refrein in ons dagelijks leven van vandaag.


Lees de waarschuwingen tussen de regels (en ga zorgvuldig om met de risico's)

Laten we eerlijk zijn: bedrijven proberen het helaas. Valse geloofwaardigheid voor het milieu is een hersenschim voor veel merken, vooral voor degenen die de kracht van de feiten niet aan hun kant hebben .

Voor hen vinden ze consumenten die steeds attenter, geïnformeerder en bereid zijn om verantwoorde keuzes te maken , terwijl ze achter hen het resultaat hebben van jaren en jaren van agressieve, geglobaliseerde en intensieve productiebenaderingen , waarvan het moeilijk is om afstand te nemen. De snelste oplossing is om te whitewashen en een groene laag te geven . En hoop dat niemand volhardt in krabben om te zien wat eronder zit. Er zijn echter enkele noodverlichting die onze aandacht kunnen aanzetten, waardoor we onze ogen moeten openen . De eerste duidelijke tekenen zijn: een taal die opzettelijk vaag is, of te wetenschappelijk om bruikbaar te zijn ; een gedeeltelijke communicatie , die één aspect van de productie in de schijnwerpers zet en alle andere fasen 'vergeet'; een lawine van zelfcertificeringen , die bedrijven zichzelf toekennen zonder te worden onderschreven door de garantie van derden.

Het opmerken van deze onhandige pogingen tot weglating is al een goed uitgangspunt om niet voor de gek gehouden te worden.


Hoeveel (en hoe) schaadt greenwashing ons?

De kleine tips geleerd om het te herkennen, het probleem lijkt opgelost. En waarom daarentegen blijft dit fenomeen een gevaar voor de duurzame ontwikkeling van de markt? in de eerste plaats omdat het ongrijpbaar en complex is om tegen te gaan .

En dan, laten we eerlijk zijn, het probleem ligt niet bij de consumenten en hun steeds fijner wordende gevoeligheid. Het dilemma is wat er achter die misleidende boodschap schuilgaat , evenals de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen op verschillende niveaus van de productieketen. Als greenwashing een manier wordt om af te leiden , om de blik af te wenden van slechte productiepraktijken, is het logische gevolg dat die processen zullen blijven bestaan ​​zonder enige echte evolutie ten gunste van het milieu. Als de Italiaanse mededingingsautoriteit toezicht houdt op misleidende reclame op nationaal niveau, is het de consument die het meeste risico loopt te worden beschadigd door het bombardement met onvolledige en onjuiste informatie .

En de grootste mislukking zal het onvermogen zijn om van koers te veranderen , waardoor de planeet wordt overgeleverd aan de onomkeerbare klimaatverandering.


Oway is niet groen... dat is het echt

Sterke bevestiging? Ja, want echt. Om bij de verandering te komen, moet je eerst bewegen , en dat hebben we altijd gedaan. Zonder op een goed voorbeeld te wachten. We moeten de moed hebben om naar de realiteitsgegevens te kijken en te kiezen hoe te handelen . Zonder compromissen.

Plastic vervuilt altijd.  Bio plastic is plastic. Gerecycled plastic is van korte duur. Secundaire verpakking is in de meeste gevallen niet nodig.


Er bestaan ​​ecologische alternatieven voor vervuilende materialen.

Banaliteit? We hopen het. Het is niet voldoende om een ​​product te lanceren op basis van botanische ingrediënten, als al het andere in het assortiment synthetisch is. Zelfs niet om de woorden "bio", "groen", "natuurlijk" te gebruiken, als dat product dan is ingesloten in plastic flessen die giftig zijn voor het milieu.


Consistentie is de winnende formule en transparantie zit in de formules. Ja... maar in alle !

Onze blog

Waarom een duurzame Kappersbranche?

Kort door de bocht gezegd, om de vernietiging van de Aarde te voorkomen inclusief dat van onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Hoezo vernietiging van de Aarde?

Door de desastreuze gevolgen van klimaatverandering de afgelopen decennia wordt de impact van de mens op de aarde steeds meer voelbaar. Het klimaat verandert en dit zorgt voor extreme weersomstandigheden: Droogte, overstromingen maar ook extreme stormen zijn het nieuwe normaal aan het worden. Dieren sterven massaal uit en ook de biodiversiteit neemt sterk af. En sinds twee jaar slaat ook het coronavirus om zich heen met grote gevolgen. En met het onlangs verschenen (onderstaand) artikel is de status van Moeder Aarde er nog slechter aan toe dan we al gedacht hadden. 

‘’Ook onze planeet heeft grenzen, wetenschappers tonen nu aan dat we er opnieuw eentje overschreden hebben.’’

(scientias.nl/cocktail-van-door-mensen-gemaakte-chemicalien-en-materialen-wordt-onze-planeet-teveel/)


De vijfde grens overschreden van de planetaire negen.

Het begrip planetaire grenzen (van de planeet Aarde) werd in 2009 geïntroduceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De auteurs stellen negen planetaire grenzen vast waarbinnen de mensheid moet navigeren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen van de planeet Aarde.

Deze grenzen beslaan onder meer de uitstoot van broeikasgassen, de ozonlaag, bossen, zoet water en biodiversiteit. De onderzoekers kwantificeerden de grenzen die de stabiliteit van de aarde beïnvloeden en concludeerden in 2015 dat vier van deze grenzen al zijn overschreden.


Hieronder de negen grenzen.

1. De klimaatverandering. (overschreden)

2. Afname van de biodiversiteit. (overschreden)

3. Stikstof (overschreden) en fosfor (bijna overschreden) stromen naar de biosfeer en oceanen.

4. Ozonafbraak in de stratosfeer (grens niet overschreden)

5. Oceaanverzuring (grens bijna overschreden)

6. Zoetwaterverbruik en de wereldwijde hydrologische cyclus (grens bijna overschreden)

7. Verandering van het landsysteem (grens bijna overschreden)

8. Chemische vervuiling en de afgifte van nieuwe stoffen (grens nog niet bepaald)

9. Atmosferische aerosollading (grens nog niet bepaald).

 Onze blog

De uitdagingen voor de Kappersbranche .

Substantieel minder CO2 uitstoten, meehelpen om de opwarming van de Aarde te verminderen.

Temperatuurstijging beperken tot 1,5 graden Celsius, het kan anders grote gevolgen hebben voor de mens als de temperatuur twee graden stijgt, aldus (IPCC) van de Verenigde Naties.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overstappen naar een Groene energieleverancier en verstandig omgaan met energie.

Schone, onuitputtelijke bronnen. Het gaat om bronnen die niet op kunnen raken, zoals waterkracht, zonlicht, warmte uit de aarde of wind. Het tegenovergestelde van groene energie is grijze energie. Dit wordt opgewekt door fossiele brandstoffen zoals aardolie, steenkool of aardgas te verbranden. Door verbanding komt CO2 vrij, een stof die schadelijk is voor het milieu, hiernaast staat een overzicht van energieleveranciers met een rapportcijfer.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij nieuwbouw of verbouwing denk dan aan de circulaire economie (grondstoffen tekort).

Ga je of denk je na om de salon te gaan verbouwen, gooi dan niet al je oude interieur direct weg, bekijk eerst goed wat je eventueel nog hergebruiken kunt, b.v. hout, metaal of stof. Nieuwe grondstoffen zijn schaars en worden daardoor steeds duurder, overleg met je aannemer wat er nog hergebruiken kan worden, dit noemen we circulaire economie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alleen milieu vriendelijke recyclebaar plastic te gebruiken (salonverbruik/verkoop)

Plastic verpakkingen zijn nog steeds een probleem ook de recyclebare, dus gebruik zo min mogelijk plastic, momenteel wordt de markt overspoeld met zgn. shampoo bars een goede ontwikkeling lijkt me, niet verpakt in plastic maar in karton. Probeer je leveranciers te stimuleren om deze ontwikkelingen op een nog een hoger plan te plaatsen, meer innovatie in de verpakkingssector.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen. (bewust voedsel inkopen en consumeren).

De productie en consumptie van voedsel moet veranderen o.a. stoppen met monocultuurboeren, in eentonige akkers kunnen ziekten en plagen zich ongehinderd uitbreiden, land terug geven aan de natuur , minder vlees /zuivel consumeren, haal de tegels weg op je oprit/tuin en plant er struiken, planten, bomen of bloemen, consumeer alleen maar duurzaam gevangen vis, bijen zijn heel belangrijk voor de mens en dier de bij zorgt voor bestuiving van ons voedsel en fruit plaats een bijenhotel en gebruik geen pesticiden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontbossing stoppen, geen of minder fout hout meer te gebruiken (interieur).

Het behoud van bossen is belangrijk voor de biodiversiteit. Bomen nemen enorm veel koolstofdioxide op en worden daarom ook wel ‘longen van de aarde’ genoemd. Gebruik minder papier, eet minder vlees, koeien eten veel soja en bossen moeten plaats maken voor de soja industrie, hetzelfde geld voor de palmolie industrie in o.a. cosmetica

en schoonmaakmiddelen word veel palmolie in verwerkt. En daardoor maken bommen plaats voor palmbomen.

Gebruik alleen maar tweedehands of gerecycled hout is het milieuvriendelijkst, koop alleen nieuw hout uit duurzaam beheerde bossen, met het FSC ,PEFC of SOMO keurmerk. check waar je koffie, cacao en thee vandaan komen en check in welke producten palmolie of soja is verwerkt?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met Duurzaam Ondernemen is een Zoönose (Corona/Omicron) te voorkomen.

Virussen zoals Corona en Omicron behoren tot de zgn. Zoönosen en zijn infectieziektes die van dier op mens kan overgaan. Zo lang we doorgaan met milieuvervuiling (oceanen, land en lucht), (consumenten) goederen over de hele wereld transporteren, vakantiereizen naar alle uithoeken van de wereld, intensieve veehouderij (koeien, schapen, varkens, geiten, kippen), het neoliberale model, bossen blijven kappen, de biodiversiteit laten verdwijnen, overbevissing, overbevolking, ons manier van consumeren, klimaatverandering, armoede, verschil arm en rijk, de maakindustrie verplaatsen naar arme/ontwikkelingslanden. Zullen we last blijven houden van Zoönosen, met andere woorden er zal toch een andere duurzaam leefstijl nodig zijn om de wereld leefbaarheid te houden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je salon CO2 neutraal maken.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stoppen met chemische behandelingen in de salon.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stoppen verkoop synthese haarverzorgingsproducten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je ecologische voetafdruk berekenen en dan eventueel verkleinen.


Onze blog 

Mondkapjes

Nieuw concept die, al ver voor de corona, door ons geïntroduceerd en bedacht is, behoort niet tot standaard kappers benodigdheden, daarom hierbij een pleidooi om de mondkapjes te introduceren in het kappersvak.

En wel om de volgende redenen: dat je als kapper(ster) ongemerkt veel haardeeltjes naar binnen krijgt o.a. bij het knippen zelf, blazen van een föhn, droogkap en evt. airco/afzuigsysteem en de microvezels die je naar binnen kunt krijgen via het praten, zuigen, snuiven, slikken en inademingen, wat uiteindelijk kan leiden tot zgn. haarballen in de maag!


In kapsalons komen regelmatig klachten voor over het binnenmilieu. De klachten betreffen stank en irritaties bij gebruik van haarverzorging producten, warmtebelasting bij warm weer, bedompte atmosfeer en onvoldoende ventilatie (door betrokkenen soms wel omschreven als 'zuurstoftekort').


In kapsalons worden haarverzorgingsproducten zoals haarlakken, haarverven en permanentstoffen gebruikt. Hierbij komt een scala aan stoffen vrij in de lucht, die door werknemers wordt ingeademd. Sommige stoffen kunnen ook via de huid worden opgenomen.


Bij permanten, kleuren, blonderen en knippen komen irriterende en sensibiliserende stoffen vrij.

Blootstelling aan deze groep van genoemde stoffen kan leiden tot huid- en luchtwegaandoeningen, de blootgestelde populatie is groot en divers. De betrokken aandoeningen leiden relatief vaak tot uitval en gedwongen omscholing.

Onze  blog

Waarom de meeste kappers toch nog chemisch kleuren?

Terwijl er inmiddels diverse duurzame alternatieven zijn?


Is het gemakzucht, hou niet van merkverandering, zit aan merk vast, is dat alternatieve wel net zo goed etc. etc.? 

Het is in deze tijd toch niet meer verkoopbaar om deze chemische werkwijze langer in de stand te houden, terwijl de consument zich steeds meer bezig houdt met een gezonde leefwijze (eten, drinken, bewegen, sporten, stoppen met roken, duurzame producten, dierenwelzijn etc.)


Desondanks smeren kappers chemische middelen op hoofden en hoofdhuiden en daarmee consumenten en medewerkers, willens en wetens aan schadelijke gevaren bloot stelt.

Vooral het blonderen en het 5 à 6 tinten lichter kleuren dient onmiddellijk in de ban worden gedaan, dit is het schadelijkste wat je het haar, hoofdhuid van de consument en de handen, luchtwegen van de medewerkers kunt aan doen!


Ook al ben je geen duurzaamheid fan, dan is deze manier van kleuren toch veel gezonder en vriendelijker voor de consument en medewerker.

Onze blog

Klimaatadaptie.

Hoe je als kapper/ondernemer kunt passen aan de veranderde weersomstandigheden vanwege de klimaatverandering?

Je kunt vast en zeker nog wel de beelden van juli 2021 jl. herinneren de hevige regenval met als gevolg grote overstromingen in Duitsland, België met tientallen slachtoffers. Ook in Zuid-Nederland voltrok zich hetzelfde drama, gelukkig zonder slachtoffers. Beste kapper/ondernemer dit zijn geen uitzonderingen meer eerder de regel, dit extreem weer gaat een regelmatigheid worden!

Meer weten en bron:

https://duurzaamkapper.blogspot.com/2022/01/klimaat-adaptie-kappersbranche.html

Onze  blog

Zoönosen

Laat me beginnen met het feit dat ik geen viroloog, medicus of een andere soort medische wetenschapper ben, maar daarentegen veel expertise bezit betreffende duurzaamheid. Een oordeel over wel of niet vaccineren heb ik niet.

Maar let wel! wij het westen zijn het meest schuldig aan deze Zoönosen crisis vanwege onze egoïstische leefstijl, zowel de gevaccineerde als de niet gevaccineerde! Dit geldt zeker ook voor de Kappersbranche, niet klagen maar dragen!

Mee leren te leven.

Naar mijn mening dienen we te leren leven met corona, omicron en alle andere virussen die er nog op ons afkomen. De evolutie van de mens is o.a. geboren worden en dan sterven, we kunnen niet met zijn allen op de aarde blijven leven dat is volgens mij de evolutie van de mensheid. Momenteel proberen de medici de mens zo lang mogelijk in leven te houden, is dit een goede ontwikkeling? Denk het van niet!

Verder lezen:

https://draft.blogger.com/blog/post/edit/1400522414510709178/

Onze blog

Afgeknipt haar hergebruiken/ recyclen, een goed idee?

Afgeknipt haar hergebruiken, tubes haarverf, aluminium folie, plastic inzamelen voor recyclen, een goed idee?

Op zich zijn dit nobele doelen, echter komen deze toepassingen jaren te laat, of te wel ‘mosterd na de maaltijd’

Grootschalige haar recycling met als bestemming compost voor de landbouw/veeteelt, houdt de intensieve veehouderij en daarmee het mestoverschot in stand, dit kost enorm veel extra CO2 uitstoot en dit bruist tegen alle (Europese) duurzaamheid afspraken en het advies van de IPPC om juist minder CO2 uit te stoten in!

Haar recycling wordt hedendaags toegepast in een aantal landen waaronder Nederland (tegen betaling) en België (gratis), in Nederland wordt het haar hergebruikt als een vorm van compost en in België wordt het haar verzameld en toegepast als hulpmiddel voor het opruimen van olievervuiling in wateroppervlakten (zee, oceanen, rivieren en havens).

Of beide toepassingen/doelen een toegevoegde waarde hebben aan de huidige maatschappij lijkt me niet, omdat er voor beiden voldoende ecologische alternatieven zijn.

Beste Kappers heb je het beste voor met Moeder Aarde, gooi het afgeknipte haar bij het restafval, dit scheelt tonnen CO2 uitstoot, is veel duurzamer en goedkoper.

Verder lezen:

https://draft.blogger.com/blog/post/edit/1400522414510709178/

Adviesgroep Duurzame Kappers​

_______________________________

Wij zetten onze diensten, kennis en expertise in om een positieve bijdrage te leveren voor een gezondere wereld. De combinatie - Kappers - duurzaamheid - is uniek en exclusief te noemen voor de Kappersbranche. Graag delen we dit door middel van een spreekbeurt (op school) of een evenement en geheel kosteloos.


Neem vrijblijvend contact op! 

Adresgegevens 

_________________

Achterweg 64

9725 BP Groningen

06-10985571

[email protected]