Advies, Duurzaamheid, Kappersbranche


Adviesgroep Duurzame

 Kappers

 De 17 SDG (Sustainable Development Goals)


Het ontstaan

De Agenda 2030 voor Duurzaam Ontwikkeling. die in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties is aangenomen, biedt een gedeelde blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst. Centraal staan ​​de 17 Sustainable Development Goals (SDG's), die een dringende oproep zijn tot actie door alle landen - ontwikkeld en in ontwikkeling - in een mondiaal partnerschap. Ze erkennen dat het beëindigen van armoede en andere ontberingen hand in hand moet gaan met strategieën die de gezondheid en het onderwijs verbeteren, ongelijkheid verminderen en economische groei stimuleren - en tegelijkertijd de klimaatverandering aanpakken en werken aan het behoud van onze oceanen en bossen.

Het vervolg en ratificering 

In juni 1992 hebben meer dan 178 landen tijdens de Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazilië, Agenda 21 aangenomen , een alomvattend actieplan om een ​​wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling op te bouwen om mensenlevens te verbeteren en het milieu te beschermen.

De lidstaten hebben de millenniumverklaring unaniem aangenomen tijdens de millenniumtop in september 2000 op het hoofdkantoor van de VN in New York. De top leidde tot de uitwerking van acht millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MDG's) om extreme armoede tegen 2015 terug te dringen.

De Verklaring van Johannesburg over duurzame ontwikkeling en het implementatieplan, aangenomen tijdens de Wereldtop over duurzame ontwikkeling in Zuid-Afrika in 2002, bevestigden opnieuw de toezeggingen van de wereldgemeenschap inzake armoedebestrijding en het milieu, en bouwden voort op Agenda 21 en de Millenniumverklaring door meer nadruk op multilaterale partnerschappen.

In januari 2015 is de Algemene Vergadering begonnen met het onderhandelingsproces over de ontwikkelingsagenda voor na 2015 . Het proces culmineerde in de daaropvolgende goedkeuring van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling , met 17 SDG's als kern, op de VN-top over duurzame ontwikkeling in september 2015.

SDG Nederland

SDG Nederland is de beweging van iedereen die bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland. We zijn met meer dan 1.000 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven.

Partners in het netwerk onderschrijven de visie en voorwaarden van SDG Nederland. Ze laten in de online community zien hoe ze aan de SDG’s bijdragen en ontmoeten elkaar op evenementen zoals de SDG Action Day. De Stichting SDG Nederland faciliteert deze beweging door de betrokken partijen te informeren, activeren en verbinden. Het bureau van SDG Nederland bestaat uit zes werknemers met een kantoor in het SDG House (Koninklijk Instituut voor de Tropen) in Amsterdam. 


Meer info en bronnen:

https://sdgs.un.org/goals 

https://www.sdgnederland.nl/over-sdg-nederland/

0