Duurzaamheid in de Kappersbranche

Officiële ambassadeur SDG Kappersbranche

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Duurzaam kappers onderwijs inclusief SDG

Broodnodige hervormingen Kappersbranche.


De Kappersbranche is misschien wel de grootste MKB vervuiler van Nederland!!


We moeten maar eens serieus en snel gaan na denken hoe de Kappersbranche te innoveren, veranderen met o.a. het ontwikkelen van nieuwe producten/diensten, systemen of processen over o.a. de werkzaamheden in de kapsalon van de toekomst?


Hier vast enkele handvatten:


1. Haarwassen/spoelen met de door de leerinstelling geïnstalleerde opvang regenwater reservoir.

2. Stoppen met reguliere droogmethodes maar opzoek naar alternatieve droogmethodes.

3. Enkel nog plantaardige kleuren en gebruik/ verkoop van plantaardige haarverzorgingsproducten.

4. Stoppen met permanenten en op zoek naar een duurzaam alternatief.

5. Docenten dienen een duurzaam achtergrond te hebben (kapsalon, opleiding). 

6. Stoppen met het neoliberale economie lesstof is achterhaald niet meer van deze tijd, we gaan naar een socialere economie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Algemeen.


De corona crisis heeft hopelijk ook de Kappersbranche de ogen doen openen dat het zo niet verder kan, zowel privé als in zijn/haar werkzaamheden zal het roer om moeten en waarom? Ja de Kappersbranche is best wel vervuilend, denk o.a. maar eens aan chemisch kleuren ( de verf en waterstofperoxide ), veel energie ( CO2 ) verbruik, synthetische haarverzorging producten, permanent en fixeer vloeistoffen, afval water vol met chemische resten via riool in zee/oceanen, rest afval zoals plastic flessen, verftubes, lichtmetalen verpakkingen etc.


Met andere woorden: de Kappersbranche en vooral het kappers onderwijs dient zich nodig aan te passen aan de huidige tijd met een alsmaar, kritische samenleving, lokale overheden, organisaties, instellingen, bedrijven en een snel groeiende aantal milieu bewust wordende consumenten.


- Daar de Kappersbranche zelf nog niet structureel aan het verduurzamen is lijkt het dan ook een logisch stap om bij de opleidingen te beginnen, want ook binnen de kappersopleidingen wordt er niet of nauwelijks iets aan duurzaamheid gedaan, eigenlijk best vreemd daar er bij andere MBO opleidingen wel veel aandacht voor is.


- Daarom is het van grote urgentie dat duurzaamheid op de kaart wordt gezet in de kappersopleidingen, daar de tijd begint te dringen. Mede op deze wijze kunnen de kappers van vandaag bewuste wereldburgers van morgen worden en kunnen ze deze duurzaamheidvernieuwingen meenemen naar hun salon /privé situatie en aldaar in de praktijk brengen.


- Duurzaamheid met de 17 SDG's dient door alle gelederen van de leerinstelling en opleiding heen te lopen, docenten, lesmateriaal, producten, inrichting lokaal, energie, kleding, gereedschappen enz.


- Opleidingsinstellingen zijn uiteraard en bij uitstek de aangewezen locaties om nieuwe vaardigheden, inzichten, veranderende samenleving en voortdurende bewegingen aan te leren.


- Hieraan dient een ieder die gelinieerd is aan de leerinstelling zich aan te committeren, hierbij kan een interne duurzaamheidadviseur een belangrijke rol vervullen.


- Bij de inrichting van het lokaal dient men rekening te houden met de fysieke belastingen van docent en studenten.(voldoende daglicht en goed ventilatiesysteem). 


- Invoering van een meestertitel.


- Verscherping certificering ondernemers- opleiding en vergunningen starten eigen kapsalon.


- De marktwerking dient bij de reguliere leerinstellingen (kappersonderwijs) te stoppen, een student is geen cliënt, het kappersonderwijs is geen product!


Helaas is er nog geen leerinstelling die duurzaamheid in het kappersonderwijs volledig heeft omarmd!

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


De opleiding.


- De theoretisch als zowel de praktische kant van het kappersonderwijs zijn aan een duurzame hervorming toe, op  'normaal doen/werken/leven/leren/consumeren' (terug naar de natuur, consuminderen)


- O.a. alle chemische behandelingen gaan verdwijnen, voor het permanent wordt nog een uitzondering gemaakt tot dat er een milieuvriendelijk alternatief is gevonden voor de chemische bestandsdelen, hierbij ga ik er vanuit de haarcosmetica industrie zelf het voortouw neemt om dit zo spoedig mogelijk te gaan realiseren.


- Er zal veel aandacht worden geschonken aan het (overmatig) water gebruik en toenemende microplastics/vezels in ons drinkwater en kleding/handdoeken.


- Er wordt enkel nog met erkende duurzame haarverzorgingsproducten gewerkt in de opleiding.


- De haarcosmetica leveranciers in de gehele keten committeren zich aan de duurzame richtlijnen op de leerinstellingen, milieuvriendelijke producten en verpakkingen, waarbij het gebruik van microplastics in de producten geweerd worden.


- We nemen afscheid van het neoliberalisme denken en werken en gaan over naar het duurzaam ondernemen (Rijnlandmodel), winst is niet meer het hoofddoel maar terug naar de natuur (duurzaam ondernemen) wordt het nieuwe hoofddoel.


- De huidige ondernemer gaat het niet alleen maar om winst te maken, hij dient tevens maatschappelijk betrokkenheid na te streven (Duurzaam Ondernemen, Het Rijnland Model en Sociaal Economie).


- De stage-studenten van de opleidingen kunnen alleen geplaatst worden bij een gecertifieerde duurzame kapper.


- Aandacht voor het opzetten kappers coöperaties. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De 17 SDG.

Tevens zal er veel aandacht worden geschonken aan de 17 SDG, zowel in theoretische als in de praktijklessen, waarbij alle 17 doelen uitvoerig besproken zullen gaan worden.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Misschien komt bovenstaande wel als een behoorlijke ingreep/verandering binnen, maar je moet een keer beginnen met de transitie van grijs naar groen, daar de klimaatverandering zich niet aanpast aan het onderwijs maar het omgekeerde dient het geval te zijn!

Daarom is het belangrijk om met het begrip duurzaamheid al te beginnen bij groepen 7 & 8 van de basisschool en dan doortrekken naar de vervolgopleidingen, zodat de studenten van een beroepsopleiding al enigszins bekent zijn met de termen en begrippen.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Duurzaamheid in de Kappersbranche


Achterweg 64, 9725BP, Groningen, 06-10985571

[email protected]


@2020 Duurzaamheid in de Kappersbranche

Copyright, Pieter Patje, 16-01-2020